Výmarský trojúhelník

Publikováno uživatelem

Ministři pro evropské záležitosti Francie, Německa a Polska (uskupení známé jako Výmarský trojúhelník) vydali dne 21. ledna společné prohlášení, ve kterém specifikovali oblasti užší spolupráce. Zaměřili se především na zajištění udržitelného a sociálně spravedlivého rozvoje EU. Společné prohlášení signalizuje posun v polské pozici. Francie, Německo a Polsko potvrdily společný zájem na ambiciózním provádění strategické agendy EU na […]