Nové pokyny WBCSD pomáhají společnostem maximalizovat příležitosti energetického přechodu (anglicky)

Publikováno uživatelem

Pokyny mají za cíl pomoci spotřebitelům energie vyvinout a implementovat udržitelnou energetickou strategii pro jejich podnikání. Tyto pokyny podporují společnosti, aby přehodnotily, jak v rámci svého podnikání a napříč celým hodnotovým řetězcem získávají a spotřebovávají energii, a rozšířily své příležitosti využívat nebo investice do komerčně životaschopných nízkouhlíkových energetických řešení ve spolupráci s partnery. Geneva, 6 July 2020: […]

Byl spuštěn nový projekt, který pomáhá sladit činnosti společnosti směrem k prostředí postavenému na nulové hodnotě (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD vyvinulo uhlíkový rámec systému budov, aby umožnil mezipodnikové kroky potřebné k dosažení prostředí nulové čisté sítě do roku 2050. Rámec poskytuje společný jazyk pro všechny společnosti v sektoru budov a stavebnictví. Pomocí společné metriky a přístupu celého životního cyklu lze navrhnout a implementovat společná řešení, která pomohou dosáhnout dekarbonizace systému. Geneva, 9 July 2020 – The […]

Dopad na bílkoviny – flexibilní nástroj pro společnosti k hodnocení dopadů živočišných a rostlinných proteinů na udržitelnost a zdraví (anglicky)

Publikováno uživatelem

Nová zpráva o postupu WBCSD podporuje podniky při hodnocení dopadů různých produktů živočišné a rostlinné báze a výrobních metod na udržitelnost a zdraví. Geneva, 18 August 2020 – Today, the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) launched the Protein Impact Framework, a progress report supporting businesses to make balanced assessments of the sustainability and […]

Proč je realizace SDG naléhavější než kdykoli předtím (anglicky)

Publikováno uživatelem

Pohledy před politickým fórem o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni v roce 2020 Geneva, Tuesday, 7 July: Between 7 and 16 July 2020 the United Nations will be convening its annual High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) – its core platform for follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 17 […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 39.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 17. 9. 2020 v rámci strategie pro udržitelný růst na rok 2021 představila pokyny pro realizaci facility na podporu oživení a odolnosti, prostřednictvím které by mělo být rozděleno 672,5 miliard eur úvěrů a grantů. Komise členským státům výrazně doporučuje, aby do svých plánů na podporu oživení a odolnosti zahrnuly investice a reformy v oblasti energie (zavádění čistých technologií), renovace (zvýšení […]

Návrat k novému normálu – zdraví zaměstnanců a zotavení firmy (anglicky)

Publikováno uživatelem

Vzhledem k tomu, že podniky zvažují návrat na novou „normální“ úroveň aktivity, práce WBCSD k návratu k novému normálu podporuje společnosti v porozumění a snaze zlepšit jejich zranitelnost vůči druhé vlně COVID-19, budoucím globálním pandemím a potenciálně dalším druhům budoucích šoků. Prozkoumejte knihovnu a vyhledejte v ní příklady nových postupů v oblasti zdraví zaměstnanců a obnovy podnikání, včetně webinářů, případových studií […]

Projekt reakce COVID-19 na zásadní dodavatelské řetězce uvádí nové poznatky (anglicky)

Publikováno uživatelem

Nedávno bylo zveřejněno několik dokumentů o prioritách činnosti, včetně pohledu na udržitelné a inkluzivní zotavení v odvětví rychloobrátkového zboží a článku s názvem „Cesta k silné obchodní reakci na COVID-19 a nerovnosti našeho potravinového systému“, který napsali Dr. David Nabarro a Diane Holdorf.

Indičtí podnikatelé podepisují iniciativní prohlášení o zeleném oživení (anglicky)

Publikováno uživatelem

Jak se svět potýká s dvojím dopadem krize veřejného zdravotnictví a hospodářské krize, ukázalo se, že se musíme „lépe rozvíjet vpřed“ zaměřením na odolnost a udržitelný rozvoj. In a populous country like India, the pandemic is likely to affect a large portion of the population and have severe long-term impacts on the economy. However, the negative […]

Zelená střecha by centru Prahy slušela, říká šéf rady pro šetrné budovy

Publikováno uživatelem

Předseda České rady pro šetrné budovy Karel Fronk by chtěl zapracovat na tom, aby stavebníci více využívali materiály ze zdemolovaných budov.   Komerční nemovitosti z Česka bodují v mezinárodním srovnání ekologických budov. Zkraje roku uspěly dva pražské kancelářské projekty společnosti Skanska, v srpnu výrazně zaujala i průmyslová hala, kterou u Chebu postavila firma Panattoni. Podle předsedy České rady pro šetrné budovy, […]