Česko během krize předvedlo, v čem může být velmoc

Publikováno uživatelem

Můžeme vynikat v dronech. Je na čase, aby Česko místo komponentů vyrábělo vlastní produkty, říká Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky, kybernetiky při ČVUT. O současné krizi se hovoří jako o přelomovém bodě, jak pro společnost, tak pro zdravotnictví. A také pro ekonomiku. Je to přelomový bod i pro vědu? Samozřejmě, že i pro […]

Zelený plán pro Evropu – doprava a mobilita

Publikováno uživatelem

CBCSD z iniciativy nového člena – firmy Mott MacDonald – připravuje motivační minisérie diskusí pod názvem „Nové strategie, politiky, plány a nástroje EU versus ČR v kontextu Zelené dohody pro Evropu – rizika a příležitosti“ určenoé pro soukromý sektor před konferencí „Zelená, chytrá a odolná města“, která se uskuteční 8. září 2020 v Praze. Po této konferenci by se […]

Globální emise uhlíku klesají o 17% v důsledku pandemie

Publikováno uživatelem

Zavírání firem po celém světě způsobuje nejvýznamější pokles emisí uhlíku od začátku jejich záznamu záznamu. Carbon dioxide levels have plummeted since lockdowns were imposed around the world due to the coronavirus crisis, research has shown. The study published in the journal Nature Climate Change shows that daily emissions dropped by 17 percent, or 17 million […]

Evropa vkládá rekordní investice ve výši 60 miliard EUR do elektrických automobilů a baterií

Publikováno uživatelem

V loňském roce Evropa překonala Čínu v investicích do elektrických vozidel a baterií. Driven by the EU’s CO2 car targets, industries and governments have invested 3.5 times more towards electric vehicles (EV) and battery production in Europe than China, according to Transport & Environment’s (T&E) May report. This comes as stricter CO2 targets are helping attract […]

Energetika v Evropské unii 05/2020

Publikováno uživatelem

Vážení čtenáři, cíle Zelené dohody biodiverzita a snížení znečištění jdou často proti sobě a květnový návrh strategie pro biodiverzitu má jednotlivé cíle provázat. Komise se v něm vyslovuje pro prioritizaci oceánské a pobřežní větrné energie, solárních parků a udržitelné bioenergie. -ní větrné energie, solárních parků a udržitelné bioenergie.  

Vzdělávání v cirkulární ekonomice ONLINE

Publikováno uživatelem

Vážení přátelé cirkulární ekonomiky, období pandemie nám dalo spoustu ponaučení a výzev do budoucna. Donutilo nás změnit postoj vnímaní některých již zažitých stereotypů. A jedním takovým bylo naše šíření osvěty o cirkulární ekonomice v “konzervativní” prezenční podobě. Ale nyní je vše jinak, naše radost vzdělávat a popularizovat toto téma jsme přenesli do online podoby ve formě […]

Nová strategie EU pro biodiverzitu po roce 2020

Publikováno uživatelem

Dne 20. května zveřejnila Evropská komise strategii pro biologickou rozmanitost do roku 2030, jejíž cílem je vyvinout plán obnovy přírody a rozšířit seznam chráněných oblastí na alespoň 30 % plochy souše, což představuje nárůst o 4 %, a 30 % moře, tj. o 11 % více než nyní. Pro jejich dosažení má být každoročně alokováno 20 mld. eur, ochrana […]

Pozice EP ke klimatickému zákonu

Publikováno uživatelem

Evropský parlament připravuje svoji pozici k návrhu klimatického zákona, který Komise představila v březnu letošního roku. Příslušným výborem pro vypracování zprávy je Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Zpravodajka předkládá ambiciózní návrh na navýšení emisního cíle do roku 2030, zavedení průběžného cíle do roku 2040 či doplnění cíle záporných emisí po roce 2050. […]

Praha se chystá na přechod na cirkulární ekonomiku

Publikováno uživatelem

Nastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Radnice nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku, která navrhne opatření a ověří závazné a měřitelné cíle, jež může město svou činností podpořit a naplnit. […]

Program Prostředí pro život: Vyhlášení 3. veřejné soutěže

Publikováno uživatelem

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu (dále jen „veřejná soutěž”). Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení […]