Veřejný a soukromý sektor budou společně spolupracovat v oblasti zadávání cirkulárních veřejných zakázek. Podpis 1. cirkulární dohody se blíží

Publikováno uživatelem

Veřejné zakázky skýtají velký prostor pro zapojení principů cirkulární ekonomiky. Ročně je na ně v Česku vynaloženo více než 600 miliard korun. Zástupci ministerstev spolu s představiteli firem, územních celků či neziskových organizací se nyní chystají podepsat tzv. cirkulární memorandum Green Deal, kterým se zaváží společně prozkoumat možnosti aplikace cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. Obsahem dohody bude […]

Podílíme se na vzniku aplikací pro lokální energetické systémy

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se účastní projektu Next Generation District. V jeho rámci byl v prosinci 2019 dokončen softwarový nástroj pro optimální návrh velikosti prvků a ekonomiku energetických systémů. Nyní běží práce na prediktivní regulaci pro lokální distribuční soustavy. Hlavním cílem projektu Next Generation District je vývoj a pilotní nasazení inovativního energetického systému v rezidenčním bydlení […]

Peter Bakker o krizi COVID-19 pokračuje

Publikováno uživatelem

Na základě mého poselství ze čtvrtka 26. března mi dovolte, abych vás informoval o reakci, kterou WBCSD a naše členské společnosti zavedly v reakci na krizi COVID-19. Po konzultaci s naším výkonným výborem v posledních dvou týdnech jsme vytvořili program reakce COVID-19, který vychází z přesvědčení, že naše Rada má odpovědnost i příležitost v tomto kritickém okamžiku jednat. Výzva WBCSD k akci […]

Vyvíjíme lokální větrací jednotky s Peltierovými články

Publikováno uživatelem

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT pracují na vývoji lokální větrací jednotky umožňující regulaci teploty přiváděného vzduchu. Její použití je jednou z cest, jak splnit nároky na kvalitu vnitřního prostředí, zdravé budovy a spokojenost obyvatel, které se v poslední době stále více dostávají do popředí. Zařízení má podobu většího otopného tělesa a je určeno pro objemové […]

Účastníme se mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21

Publikováno uživatelem

Tým z Fakulty stavební podpořený Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT uspěl v úvodním kole a bude pokračovat v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21. Naši reprezentanti mají přibližně rok a půl na to, aby připravili a realizovali svou představu o bydlení pro studenty a mladé akademické pracovníky ve formě nástavby na budovy univerzitních kolejí. Musí přitom co nejlépe […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 14.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 2. 4. 2020 představila nový nástroj dočasné podpory ke zmírnění rizik nezaměstnanosti (SURE). Prostřednictvím iniciativy SURE mohou členské státy získat za výhodných podmínek půjčky v celkové výši až 100 miliard eur. Půjčky jsou určené na veřejné výdaje související se zachováním zaměstnanosti. Jako příklad Komise uvádí schéma zkrácené pracovní doby (short-time work, kurzarbeit), jehož cílem je ochránit […]

Být zodpovědný během Koronavirové krize

Publikováno uživatelem

Příchod Koronaviru do Evropy přiměl veřejné orgány a společnosti k zavedení preventivních opatření k omezení šíření tohoto respiračního onemocnění. Předsedkyně Komise Ursula Von der Leyen oznámila omezení volného pohybu po EU. V této bezprecedentní situaci mají vedoucí pracovníci povinnost jít příkladem, řídit se a sdílet zdravotní pokyny veřejných orgánů a chránit zdraví svých spolupracovníků. “Současná situace vyžaduje, aby […]

Sonda do strategií českých domácností v době pandemie koronaviru 2020

Publikováno uživatelem

  Češi hledají cestu a věří si: „Ekonomicky je to průšvih. Ale nějak to dáme, jako vždycky.“ Sonda Ipsosu do života českých domácností v době koronaviru   Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se […]

Zjednodušujeme hodnocení životního cyklu budov

Publikováno uživatelem

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT hledá cestu jak usnadnit hodnocení dopadů výstavby, provozu a likvidace budov na životní prostředí. Výsledkem bude zrychlení a zlevnění procesu, který je vodítkem pro optimalizaci návrhů domů a udělování certifikátů kvality, jako jsou SBToolCZ, BREEAM, LEED a další. Důkladná analýza dopadů životního cyklu budov (Life Cycle Assessment) je náročná […]

Energetika v Evropské unii 03/2020

Publikováno uživatelem

Přes zpomalení evropských institucí způsobené koronavirem, nabádá místopředseda Evropské komise Timmermans k bezodkladnému přijetí „klimatického zákona“, jehož návrh Komise na začátku března vydala. Boj proti klimatické změně podle něj není o záchraně planety, protože ta se o sebe umí postarat, ale „o lidech a záchraně lidskosti“, a tak nesmí být oslaben aktuální pandemií ani situací na […]