Srdečně vás zveme na nadcházející 4. ročník dvoudenní konference Cirkulární ekonomika v praxi, který se blíží! Konferenci pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem pod záštitou Velvyslanectví Francouzské republiky ve dnech 20. – 21. 6. 2024 v Ostravě. Tato událost je příslibem zajímavých diskuzí  o možnostech rozvoje udržitelného podnikání.

První konferenční den bude věnován klíčovým krokům a úkolům pro proměnu českého hospodářství do udržitelného modelu rozvinuté cirkulární ekonomiky a překážkám v této cestě.  Aktivně se budeme zabývat životním cyklem produktů, hodnotovými řetězci, odvětvími a systémy, horizontálními iniciativami tak, abychom byli schopni čelit environmentálním krizím jako jsou dopady změny klimatu, nadprodukci odpadů, ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů. S tím souvisí diskuze k cirkularitě v oblasti  produktů a designu, spotřeby a spotřebitelů, odpadového hospodářství, v oblasti průmyslu, surovin, stavebnictví a energetiky, bioekonomiky a potravin, měst a infrastruktury, vody, výzkumu, vývoje a inovací, v oblasti vzdělávání a znalostí.  Současně se zaměříme na problematiku podpory cirkulární ekonomiky prostřednictvím Evropských strukturálních fondů a národních zdrojů. Druhý den konference bude věnován „udržitelnému byznysu“, resp. novým trendům v oblasti ESG, udržitelnost je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí. Po oba dva dny budeme mít možnost sdílet osvědčené postupy a příklady z praxe, a to přímo na konferenci, tak nově v rámci EXPA.