Cílem plánovaných seminářů je aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, dále informovat o významně souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě, a to prostřednictvím uskutečnění čtyř seminářů v krajských městech České republiky.

Spotřeba energií a zejména pak úspory energií je velmi akcentované a etablované téma, nejen mezi jednotlivci, kteří se snaží o úspory ve spotřebě energií ve své domácnosti a v běžném životě, ale také instituce a podniky mají zájem o úspory energií svého provozu. Oproti tomu vykazování uhlíkové stopy a její následné snižování se teprve stává ve společnosti diskutovaným tématem. Záměrem plánovaných seminářů je proto ukázat souvislosti a vzájemné propojení obou citovaných témat (zvyšování energetické úspornosti a snižování emisí skleníkových plynů).

Organizátoři seminářů spojují tato dvě témata, vzájemně propojená motivací ke snížení spotřeby energie a produkce skleníkových plynů, z velmi prozaických důvodů. Reagují tak na platný dokument Klimaticko-energetický rámec EU do roku 2030 (Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030. Obě témata – tedy spotřeba energií a ochrana klimatu, vyjádřená uhlíkovou stopou, mají stejné určení – je žádoucí snížit stávající rozsah, a to tím, že nalezneme vhodná opatření zajištující jejich snižování. Konkrétně tedy u spotřeby energií naleznutím rezerv (zvyšování účinnosti) a v definování potenciálních úspor. Tím přímo také dochází i ke snížení uhlíkové stopy.

Seminář pro podnikatelské subjekty: malí a střední podnikatelé a další zájemci.

Seminář pro veřejnou správu: zástupci měst, obcí a regionu a další zájemci.

  • 21. 11. 2017 v Jihlavě – zasedací místnost, Magistrát města Jihlava. Program semináře je umístěn níže. Registrace probíhá do 14. 11. 2017, prostřednictvím online formuláře.​​
  • 22. 11. 2017 v Ostravězasedací místnost D200, Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Program semináře je umístěn níže. Registrace probíhá do 14. 11. 2017, prostřednictvím online formuláře.​

Realizováno v rámci projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Stáhnout (PDF, 166KB)

Stáhnout (PDF, 166KB)

Stáhnout (PDF, 172KB)

Stáhnout (PDF, 171KB)

Zdroj: ci2.co.cz