Podat přihlášku

Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj pořádají konferenci

SMART CITIES a udržitelný rozvoj
12. září 2017 od 10:00 – palác Charitas, Karlovo náměstí, Praha 2

Jednou z hlavních výzev pro město zítřka bude plné využití digitální revoluce, která přináší ohromné množství informačních zdrojů generovaných životem města. Pronikání informačních technologií představuje uvolnění procesu inovací a implementace techniky ve městě, v němž nabude na významu fenomén big data a pohyb otevřených dat a jejich využívání na bázi sdílení. Smart City musí uvést do souladu dva přístupy – environmentální optimalizaci a sociální interakci. Developeři musí proto realizovat koordinovanou racionalizaci budov a dopravy, stejně jako městských veřejných služeb (energetiky, telekomunikací atd.), přičemž současně projektují otevřenou technologickou platformu, kterou jsou obyvatelé schopni přijímat za svou, aby si svůj život ve městě uspořádali po svém. Výhody smart technologií budou na místní úrovni představovat politickou sílu založenou na primárním smyslu slova smart a umožní rozvoj měst odpovědnějším způsobem – zkrátka udržitelný rozvoj.

P R O G R A M:

 • 10:00 – 10:15 RNDr. Petr Beneš, zahájení konference
 • 10:15 – 10:45 Jan Žůrek, Czech BCSD: Smart Cities a strategie 2030
 • 10:45 – 11:15 Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, ČVUT: Laboratoř Smart Cities na CIIRC
 • 11:15 – 11:45 Mgr. Václav Pávek, ředitel Smart Cities&Regions ve společnosti GORDIC: Smart Administration – chytré úřady v éře Smart Cities
 • 11:45 – 12:15 Ivo Říha, SIC: Co potřebuje chytrý region
 • 12:15 – 12:45 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
 • 12:45 – 13:15 Martin Hausenblas: Autonomní doprava ve Smart City
 • 13:15 – 13:45 Jiří Šintál, Vodafone: Chytrá IoT konektivita pro rozvoj Smart Cities
 • 13:45 – 14:15 Mgr. Jiří Matěj, krajský ICT architekt: Moravskoslezský Smart Region
 • 14:15 – 14:45 Ing. et ing. Eva Velísková, VUT Brno: Chytrý region v Brně
 • 14:45 – 15:15 Michal Kuzmič, UCEEB ČVUT: Sociální udržitelnost stavebních a technologických projektů

ZÁVĚR

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na www.stech.cz.
Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Podat přihlášku

Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství na konferenci získáte na www.stech.cz, konference@stech.cz nebo na tel.: 734 201 212, e-mail: metelkova@stech.cz

Zobrazit původní přihlášku