Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení a předání cen

Středa 9. 5. 2018 v 10 hodin, Rytířské sály, Zámek 1, 530 02 Pardubice

Svou účast potvrďte na e-mail: katerina.halova@suspk.cz

Slavnostní vyhlášení letos  již osmého ročníku soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického kraje proběhne ve středu 9. 5. 2018 v Zámku Pardubice.

Soutěž pořádají Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pk pod garancí Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Krajské hospodářské komory Pk, České manažerské asociace a Regionální rozvojové agentury Pk.

Cíl a účel soutěže je podpora a zviditelnění kvalitní práce v silničním hospodářství, seznámení odborné, ale i laické veřejnosti, s úrovní současného stavebnictví a projekcí.

Soutěží se v několika kategoriích – nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice, nezdařilejší velká oprava úseku silnice, nezdařilejší mostní a umělá stavba, nejzdařilejší dopravně – bezpečnostní stavba.

Oceňuje se 1., 2. a 3. místo v pozicích – dodavatel, projektant, stavbyvedoucí a stavební dozor.

Do soutěže mohli dodavatelé přihlásit stavby, které byly zhotoveny, zkolaudovány a předány do provozu v letech 2016 – 2017.

Porota vybírala dle začlenění stavby do okolního prostředí, funkčního a prostorové řešení, kvality stavebních prací a společenské prospěšnosti stavby.

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Původní pozvánka