Členové prezidia

 Kateřina Šveřepová  prezidentka Czech BCSD  AK PORTOS
 Matěj Vácha  viceprezident Czech BCSD  AK PKK
 Michaela Chaloupková  členka prezidia Czech BCSD  ČEZ
 Kateřina Morrisová  členka prezidia Czech BCSD  Gasnet
 Alice Machová  členka prezidia Czech BCSD  E&Y
 Hana Kovářová  členka prezidia Czech BCSD  Komerční banka
 Petr Dovolil
 člen prezidia Czech BCSD  PWC