Prezidium


kafka_s Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Ing. Kafka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V letech 1994 – 2009 vybudoval, jako generální ředitel, Skupinu Siemens v ČR do pozice největší české elektrofirmy. V současné době je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Fora průmyslu a vysokých škol, členem správních rad ČVUT a VŠE Praha. Je nositelem titulu Manažer roku 2005. V roce 2006 mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor honoris causa. Od března 2011 je prezidentem ČMA. .
kalas Ing. Peter J. Kalaš Petr J. Kalaš je spoluzakladatelem a více-prezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého působení jako ministr životního prostředí zastával i roli více- předsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně je poradcem a konzultantem ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. .
zurek Ing. Jan Žůrek Jan Žůrek byl jedním ze dvou zakladatelů kanceláře KPMG v Praze. V roce 1993 byl jmenován partnerem. V současné době je řídícím partnerem s celkovou odpovědností za činnost KPMG v České republice. V roce 2005 – 2010 vykonával funkci CEE Head of Tax a byl zodpovědný za daňové služby v 19 zemích střední a východní Evropy. Je členem výkonného řídícího výboru KPMG pro střední a východní Evropu. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím pro globální a lokální firmy. Je členem expertní komise Ministerstva financí pro otázky daňové reformy. V České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj je jedním ze zakládajících členů a Valnou hromadou byl zvolen do pozice víceprezidenta. .

 

Výkonný ředitel


gajdos Ing. Ivo Gajdoš Ivo Gajdoš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. Pracoval většinou u zahraničních firem jako 3M, Ferrero, Alcatel – v pozici CFO. V současné době je ředitelem Asijské sekce Bonus Group/Century21. Je členem výboru Česko-čínské společnosti (www.ccspol.net). Stal se finalistou soutěže Manažer roku 1997. V roce 2003 obdržel od výboru ČMA čestné členství. V České Manažerské Asociaci (www.cma.cz) je od jejího založení. Již více než 20 let organizuje Manažerská setkání v Golem Clubu. Od roku 2003 působí jako viceprezident pro zahraniční vztahy a PR. Mimo evropské partnery z CEC se zaměřuje také na nové oblasti světa – Čínu a Indii, do kterých zorganizoval pracovní cesty pro členy ČMA za účelem navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí. Za ČMA je členem Mediální rady SP ČR a Řídícího výboru prestižní soutěže Manažer roku, organizované ČMA, SP a KZPS. V České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj, jejímž je zakládajícím členem, zastává pozici výkonného ředitele. .

 

Vedoucích pracovních skupin


kalas
Ing. Peter J. Kalaš Petr J. Kalaš je spoluzakladatelem a více-prezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého působení jako ministr životního prostředí zastával i roli více- předsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně je poradcem a konzultantem ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. .
benes
Dr. Petr Beneš VZDĚLÁNÍ: MSc. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, 1980 RNDr. Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyzikální elektroniky, 1983 ODBORNÁ PRAXE: Technologický výzkum, Výzkumný ústav sdělovací techniky A.S. Popova, Praha od 1981. Základní výzkum měřicíh metod pro hodnocení polovodičových materiálů pro výrobu optoelektronických a mikrovlnných součástek. V lednu 1986 jmenován vedoucícm oddělení. Šéfredaktor, Sdělovací technika, Praha, od července 1987 Odpovědný za vydávání jednoho ze dvou nejrozšířenějších českých odborných časopisů o elektronice a sdělovací technice. Vydavatel, Sdělovací technika spol. s r.o., Praha od února 1995 Získal vydavatelská práva časopisu Sdělovací technika a začal budovat malé nakladatelství se zaměřením na elektroniku a telekomunikace, v květnu 1995 vydal první odborný knižní titul z oboru telekomunikací, v dubnu 1996 první lékařský titul, v roce 2007 titul Nemilovaná Arnošta Lustiga. V březnu 2000 založil nový časopis Convergence. K další velmi důlěžité aktivitě nakladatelství patří pořádání odborných akcí, seminářů a konferncí, rovněž s mezinárodní účastí. Tyto akce jsou zaměřeny na progresivní aplikace nových elektonických komunikací a technologií. DALŠÍ AKTIVITY: Viceprezident, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, od 2010 OCENĚNÍ: Osobnost českých telekomunikacív kategorii vydavatel, říjen 2000 a říjen 2001 V CBCSD od roku 2013 vedoucím pracovní skupiny Smart Life. .
 stepanek Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.
 plockova Irena Plocková
 muz Ing. Jan Čermák
 babuka Ing. Robert Babuka, MBA Absolvent lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, působil v lesnickém provozu u Jihomoravských státních lesů a u Lesprojektu,. Doplněním vzdělání se věnoval projektům v IS/IT a strategického řízení. Pracoval jako manažer IS/IT v několika významných firmách , ředitel investičních fondů a manažer transformace lesnických firem, Později působil jako manažer strategie, rozvojových projektů a marketingu v lesnicko dřevařském holdingu. Věnuje se krizovému řízení  obchodních společností a v současnosti podniká v lesnicko-dřevařském oboru v oblasti marketingové podpory a poradenství. Aktivně spolupracuje v řešeních hospodářské strategie lesnictví a zpracování dřeva v ČR. Je členem pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR za Unii zaměstnavatelských svazů, místopředsedou Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujících podniků a členem dozorčí rady Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů, členem Asociace českých nábytkářů a členem České lesnické společnosti. .
 wootlif Jonathan Wootliff Bývalý ředitel Greenpeace International, Jonathan Wootliff žije v Praze a pracuje po celém světě jako konzultant udržitelnosti v podnikání. Radil mnoha velkým společnostem včetně British Petroleum, McDonald, Colgate-Palmolive a Whirlpool. Zejména díky odborným znalostem v oblasti změny klimatu, energetické politiky, lesnictví a dodavatelských řetězců, pomáhá společnostem rozvíjet strategie udržitelnosti, která prospívají životnímu prostředí, společnost a podnikání. Krom toho pomáhá společnostem ve vzájemných vztazích a řešení rozpory mezi společností a nevládními organizacemi. Je taktéž kvalifikovaným novinářem se zaměřením na oblast public relations. .
 muller doc. Ing. Štěpán Müller CSc.
 hajek Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
 dobes Ing. Vladimír Dobeš MSc.
 bilek Ing. Zdeněk Bílek MBA Vzděláním VSŽ Brno 1979 s doplněním MBA studia BIBS Brno 2008. Nyní pracuje ve firmě Sika CZ, kde je již 20 let na vrcholových pozicích z toho 6 let jako jednatel. Celkem je 34 let v oboru stavebnictví, kde prošel postupně pozicemi od projektanta, mistra,stavbyvedoucího, vedoucího provozu až po ředitele. Je členem představenstva SPS tj. Svazu podnikatelů ve stavebnictví na úrovni ČR i JmK, je členem průmyslové rady stavební fakulty VUT Brno a aktivně je nyní zapojen v CMA a CBCSD. Nominován na Manažera roku 2013.