Vedoucí PS 03

Zaměření

Inteligentní budovy

Implementace směrnice EU 20-20-20

Building Information Modeling

Podpora udržitelné výstavby

Problematika udržitelného bydlení

Energetická náročnost budov

Pokročilé materiály, konstrukce, technologie

Obnovitelné zdroje energie pro budovy

Environmentální aspekty architekutry

Strategie

Environmental design

Environmentální a ekonomické aspekty designu

Recyklace

Sociální a environmentální

zodpovědnost producentů

Energetická náročnost, carbon food

Konkurenceschopnost

Inovační potenciál a přidaná hodnota

Cíle

Konference Smart cities (10/2013)

Příprava a komunikace Vize 2050

Events (pravidelnost), participace (BEFFA)

Advisory

Centrum kompetence (Smart Cities/Sustainability industry…)

Potenciál WBCSD

Participace na politice udržitelnosti, přípravě PO 2014-20 atd.

Využití podpory (SF)

Členové

SMOLA, Josef, Ing. arch. (energeticky úsporné domy), ČKA
HIRŠ, Jiří, Doc. Ing., CSc. (TZB), VUT
KOHOUT Michal, Doc. Ing. arch. (urbanismus), ČVUT
PLOCKOVÁ Irena, Ing. (energetické úspory a porogramy), ČKAIT
ARKAI Monika, MA (environmentální právo)
BITTNAR, Zdeněk, Prof. Ing., DrSc. (ener. efektivní stavění), ČVUT
ŘÍMÁNKOVÁ, Soňa, MSc. (energy efficiency), Enviros, TUL
URBÁŠEK, Libor, Ing. (mat. pro ener. úsp.), Saint – Gobain/Isover
HAVRÁNEK, Jan, Ing. (fin. podpora, fondy EU), AQE Advisory
HAIPL Wolfgang, Prof. MA (sustainability design), Wien
HAKEN, Roman, Ing. (suistainability economy), EHSV
JANEBA, Oldřich, (zelená úsporám), SFŽP ČR
CHAN, venda, MA (sustainability design)
ZAVADIL, Jiří, Ing. (suistanability design), Vitra Koncept
KOTRÁDYOVÁ, Veronika, Doc. Ing., PhD., (udrž. architektra), STU
ŠPIRKOVÁ, Daniela, Doc. Ing., PhD., (fin. nást. udrž. bydlení), STU
KABELE, Karel, Prof. Ing., CSc., (TZB), ČVUT
Václav Mencl, poslanec PS PČR
Jana Caletková, AF-CityPlan
Ing. Aleš Laciok, ČEZ

Ke stažení