Zaměření

 • Inteligentní budovy
 • Implementace směrnice EU 20-20-20
 • Building Information Modeling
 • Podpora udržitelné výstavby
 • Problematika udržitelného bydlení
 • Energetická náročnost budov
 • Pokročilé materiály, konstrukce, technologie
 • Obnovitelné zdroje energie pro budovy
 • Environmentální aspekty architekutry

Strategie

 • Environmental design
 • Environmentální a ekonomické aspekty designu
 • Recyklace
 • Sociální a environmentální
 • zodpovědnost producentů
 • Energetická náročnost, carbon food
 • Konkurenceschopnost
 • Inovační potenciál a přidaná hodnota

Cíle

 • Konference Smart cities (10/2013)
 • Příprava a komunikace Vize 2050
 • Events (pravidelnost), participace (BEFFA)
 • Advisory
 • Centrum kompetence (Smart Cities/Sustainability industry…)
 • Potenciál WBCSD
 • Participace na politice udržitelnosti, přípravě PO 2014-20 atd.
 • Využití podpory (SF)

Členové

SMOLA, Josef, Ing. arch. (energeticky úsporné domy), ČKA
HIRŠ, Jiří, Doc. Ing., CSc. (TZB), VUT
KOHOUT Michal, Doc. Ing. arch. (urbanismus), ČVUT
PLOCKOVÁ Irena, Ing. (energetické úspory a porogramy), ČKAIT
ARKAI Monika, MA (environmentální právo)
BITTNAR, Zdeněk, Prof. Ing., DrSc. (ener. efektivní stavění), ČVUT
ŘÍMÁNKOVÁ, Soňa, MSc. (energy efficiency), Enviros, TUL
URBÁŠEK, Libor, Ing. (mat. pro ener. úsp.), Saint – Gobain/Isover
HAVRÁNEK, Jan, Ing. (fin. podpora, fondy EU), AQE Advisory
HAIPL Wolfgang, Prof. MA (sustainability design), Wien
HAKEN, Roman, Ing. (suistainability economy), EHSV
JANEBA, Oldřich, (zelená úsporám), SFŽP ČR
CHAN, venda, MA (sustainability design)
ZAVADIL, Jiří, Ing. (suistanability design), Vitra Koncept
KOTRÁDYOVÁ, Veronika, Doc. Ing., PhD., (udrž. architektra), STU
ŠPIRKOVÁ, Daniela, Doc. Ing., PhD., (fin. nást. udrž. bydlení), STU
KABELE, Karel, Prof. Ing., CSc., (TZB), ČVUT
Václav Mencl, poslanec PS PČR
Jana Caletková, AF-CityPlan
Ing. Aleš Laciok, ČEZ