Pozvánka na shrnutí druhého národního dobrovolného přezkumu Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR, které se uskuteční dne 7. října 2021 od 13:30 do 15:15

Vážené dámy, vážení pánové,

Česká republika v letošním roce absolvovala druhý dobrovolný národní přezkum naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a 17 Cílů udržitelného rozvoje. Rádi bychom Vám představili jeho výsledky, informovali o dění na globální úrovni, kde bylo VNR prezentováno, a diskutovali s Vámi možnosti, jak zlepšit mainstreaming Agendy 2030 na národní úrovni.

Program jednání

  • 13:30-13:35: Zahájení
  • 13:35-14:15: Představení přípravného procesu druhého národního dobrovolného přezkumu ČR (VNR) Agendy 2030 v ČR – proces přípravy a výsledky
  • 14:25-14:40: informace Stále mise v New Yorku při OSN o průběhu HLPF 2021 a reformě HLPF
  • 14:40-15:10: představení výsledků ankety o vnímání SDGs a diskuse o možnostech zlepšení mainstreamingu Agendy 2030 v ČR
  • 15:10-15:15: Shrnutí jednání a rozloučení

Podklady pro jednání

  • 2. VNR České republiky (zde a zde)
  • Výsledky ankety o vnímání SDGs

Jednání proběhne v hybrodním formátu: 15 osob se bude moci zúčastnit jednání fyzicky v prostorách společnosti Gatum Advisory (Italská 2581/67, Praha 2 – Vinohardy, budova BASE), ostatní se mohou zúčastnit formou videokonference prostřednictvím platformy MS Team pod tímto odkazem.

Svou účast potvrďte prosím do pondělí 22. března 2021 na následujícím odkaze.

S případnými dotazy a podněty se můžete obracet na Mgr. Jana Mareše (e-mail: jan.mareš@mzp.cz, tel. 724 754 167) a Mgr. Barboru Jirků (e- mail: barbora.jirku@mzp.cz, tel.602 759 102) z Oddělení udržitelného rozvoje MŽP.

Hodnocení Cílů udržitelného rozvoje – výsledky ankety

Stáhnout (PDF, 464KB)