Ve dnech 27. až 29. května se Praha stane evropským hlavním městem udržitelného financování. Na summitu o udržitelném financování ve střední a východní Evropě 2024 se sejdou zástupci finančního a podnikatelského sektoru, odborníci na danou problematiku, vedoucí představitelé a tvůrci politik z Evropské komise a vnitrostátních orgánů.

Summit CEE je interaktivní akcí, během níž bude mít publikum možnost položit všechny obtížné otázky a následně navázat kontakty s řečníky. Na veřejných i uzavřených zasedáních se bude zkoumat, jak udržitelnost mění politiky, financování a obchodní strategie a jaké jsou nejlepší postupy pro integraci udržitelnosti do rozhodování, produktů a linií služeb.