Zveme Vás na konferenci „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje – evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti“ konané dne 19. března v Aule České zemědělské univerzity.

Program konference:

09:00 – 09:30 hod Registrace účastníků
09:30 – 10:00 hod Zahájení konference (hybridně)

 • Robert Marušák, děkan fakulty lesnické a dřevařské, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí
 • Ota Melcher, pověřený ředitel odboru Politiky udržitelnosti, Ministerstvo financí ČR
 • Kateřina Šveřepová, prezidentka, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

10:00 – 11:00 hod Úvod do problematiky (hybridně)

 • Směrnice CSRD z pohledu Evropské komise o Petr Wagner, zástupce vedoucího oddělení pro podnikové výkaznictví, audit a ratingové agentury, Generální ředitelství Evropské komise pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů
 • Implementace CSRD v ČR a vzdělávání auditorů o Hana Kubcová, odbor účetnictví, oceňování a související odborné profese, Ministerstvo financí ČR
 • ESG reporting a ESRS standardy – aktivity EFRAG o Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem, Frank Bold; člen Sustainability Reporting Board EFRAG
 • Aplikace pro klimatické prověřování investic v ČR o Jan Daňhelka, ředitel úseku hydrologie, ČHMÚ

11:00 – 11:30 hod Přestávka
11:30 – 13:00 hod Příprava na zavádění požadavků na podávání zpráv o udržitelnosti (hybridně)

 • Vodítka EFRAG pro dvojí významnost v ESG reportingu o Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem, Frank Bold; člen Sustainability Reporting Board EFRAG
 • Role EMAS pro ESG reporting a rakouská zkušenost s implementací CSRD o Monika Brom, EFRAG, Vedoucí oddělení Hodnocení životního prostředí a transformace ekonomiky, Agentura pro životní prostředí Rakousko
 • ESG reporting v praxi o Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti, Vodafone Czech Republic
 • Reporting dle taxonomie EU pro udržitelné investice