Setkání valné hromady CBCSD proběhlo dne 24.06.2015 v budově KPMG v Praze.

Prezentace ze setkání: