Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) pořádají tuto konferenci
11. října 2017 od 14:00 pavilon E, sál E1 Výstaviště Brno

Před šesti lety německý profesor a  podnikatel Henning Kagermann zavedl pojem Industrie 4.0, který definuje další průmyslovou revoluci – digitalizaci průmyslových procesů prostřednictvím smart senzorů a robotiky, čímž vznikají kyberfyzické průmyslové systémy. Hlavní zkratkou popisující nový technologický trend se rychle stává IIoT (Industrial Internet of Things). Pokročilá technologická řešení, která průmyslový Internet věcí nabízí, rozšiřují výkonnost výrobních linek, umožňují lepší řízení výroby a  údržby, snižují náklady na pracovní sílu a zlepšují kvalitu výrobků. Klíčoví průmysloví hráči, kteří ustavičně hledají přidanou hodnotu a konkurenční výhody již implementují tyto pokročilé technologie ve svých výrobních závodech. Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na www.stech.cz. Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč. VIZE V AUTOMATIZACI 11. října 2017 PRŮMYSL 4.0 od 14:00 pavilon E, sál E1 Výstaviště Brno

PROGRAM:

 • 14:00 – 14:10 – RNDr. Petr Beneš – zahájení konference
 • 14:10 – 14:20 – Ing. Roman Holý Ph.D. – Národní centrum Průmyslu 4.0
 • 14:20 – 14:40 – Petr J. Kalaš, Czech BCSD – Udržitelná vize Průmyslu 4.0
 • 14:40 – 15:05 – Vratislav Beneš, Optisolutions – Průmysl 4.0 – vize uvedené do praxe
 • 15:05 – 15:30 – Ing. Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR
 • 15:30 – 15:55 – Karel Firley, Oracle – Oracle Internet of Things
 • 15:55 – 16:20 – Martin Červinka, ABB – Nové příležitosti v digitální éře
 • 16:20 – 16:45 – Ing. Jiří Merz, MBA, Merz s.r.o
 • 16:45 – 17:10 – Tomáš Halva, Beckhoff – Využití cloud computingu při optimalizaci strojů
 • 17:10 – 17:25 – Svatopluk Vítek, SCADA servis s.r.o. – Software iMPROVE iT! pro efektivní výrobu v době 4. průmyslové revoluce
 • 17:25 – 17:50 Oldřich Kračmer, Technologická platforma IoT – Vzdálený management klíčových charakteristik externího strojního zařízení
 • 17:50 – 18:10 Martin Doležal, CISCO a Hana Balášová, ALEF NULA – Connected machine

Účast na konferenci je podmíněna
předchozí registrací na www.stech.cz.
Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Původní pozvánka