Kompromis ohledně jádra díky ČR

Publikováno uživatelem

Zástupci Evropského parlamentu a Rady dne 16. prosince dosáhli dohody ohledně pravidel, která stanoví rámec pro klasifikaci udržitelných činností, tzv. taxonomie. První úroveň nařízení, které určuje, zda hospodářská činnost je udržitelná z hlediska životního prostředí, explicitně nevylučuje výrobu elektřiny z jaderné energie. Jádro spolu s plynem mohou být potenciálně zařazeny do tzv. přechodné kategorie. Kompromisní návrh textu nařízení na […]