Zástupci Evropského parlamentu a Rady dne 16. prosince dosáhli dohody ohledně pravidel, která stanoví rámec pro klasifikaci udržitelných činností, tzv. taxonomie. První úroveň nařízení, které určuje, zda hospodářská činnost je udržitelná z hlediska životního prostředí, explicitně nevylučuje výrobu elektřiny z jaderné energie. Jádro spolu s plynem mohou být potenciálně zařazeny do tzv. přechodné kategorie.

Kompromisní návrh textu nařízení na zřízení rámce udržitelných financí, který finské předsednictví předložilo po šesti kolech jednání trialogu, objasňuje, že tzv. přechodné činnosti, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a tím přispívají k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku, včetně aktivit s dlouhodobým ukládáním odpadu, mohou být posuzovány jako činnosti, které významně přispívají k boji proti změnám klimatu. I u těchto činností ale bude ve druhé úrovni (skrze akty v přenesené pravomoci) zkoumáno, zda nezpůsobují žádné významné škody životnímu prostředí (do not significant harm – DNSH).

Výsledný text tak nevylučuje žádné specifické technologie ze zelených aktivit, kromě pevných fosilních paliv, jako je uhlí nebo lignit. Česká republika byla součástí koalice projaderných zemí, které blokovaly dohodu Rady a Parlamentu, a zasadily se o přijaté znění.

Příslušná kritéria pro screening investic navrhne Komise (a to na základě doporučení skupiny expertů-TEG) v aktech v přenesené pravomoci do 31. prosince 2021, přičemž Rada a Evropský parlament budou mít možnost klasifikaci před jejím vstupem v platnost připomínkovat.

Nařízení dále mj. upravuje povinnosti ohledně zveřejňování podílu udržitelných činností, která se nevztahují pouze na finanční instituce, ale také na velmi velké společnosti.

Dohodu z trialogu potvrdili dne 18. prosince velvyslanci členských zemí EU. Formálním schvalovacím procesem nyní ještě musí projít v Evropském parlamentu ve výborech ENVI a ECON a následně v rámci plenárního zasedání.

Více o dosavadních závěrech skupiny expertů (TEG) viz červnový bulletin Energetika v EU.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU