WBCSD podporuje vývoj zprávy SDG zaměřené na americké zemědělství (anglicky)

Publikováno uživatelem

USA Farmers & Ranchers in Action, spolu s WBCSD, zveřejnili novou zprávu o plánu cílů udržitelného rozvoje (SDG), která poskytuje počáteční mapování výkonnosti amerického zemědělství v porovnání s cíli udržitelného rozvoje a identifikuje, jak může americký zemědělský sektor i nadále budovat větší odolnost.   U.S. Farmers & Ranchers in Action (USFRA) , together with the World Business Council for […]

GPSNR: Nový politický rámec podporuje závazek k udržitelné výrobě přírodního kaučuku – získávání zdrojů (anglicky)

Publikováno uživatelem

Singapur, 23. září 2020: Členové Globální platformy pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR) svolali výroční Valné shromáždění, které schválilo rámec politiky udržitelnosti členů a vytvoření nové kategorie členství pro drobné výrobce přírodního kaučuku. The newly approved policy framework will help GPSNR member companies, who account for almost 50% of global natural rubber volume, to establish or update […]