Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 43.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 21. 10. 2020 vydala v rámci nástroje EU SURE první sociální dluhopisy v objemu 17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. Emise sestává ze dvou dluhopisů, přičemž 10 miliard eur je splatných v říjnu 2030 a 7 miliard eur je splatných v roce 2040. O tento nástroj s vysokým ratingem byl mezi investory veliký zájem […]

Energetická účinnost budov

Publikováno uživatelem

Evropský parlament podpořil chystanou iniciativu renovační vlna a důsledné uplatňování zásady energetická účinnost v první řadě (E1st). Dne 17. září schválili europoslanci zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně maximalizace potenciálu energetické účinnosti budov v EU. Zpráva, kterou vypracoval irský europoslanec Ciarán Cuffe (Zelení), byla přijatá 526 hlasy, 77 europoslanců bylo proti a 99 se hlasování zdrželo. Europoslanci požadují zavedení […]

Modrý anděl

Publikováno uživatelem

V této těžké době bychom rádi podpořili ty, kteří působí ve službách… Modrý anděl je ryze česká společnost, která je na trhu přes 15 let. Naší misí je klientům zprostředkovat služby přeprava osob, odvoz vozu, kurýr v té nejvyšší kvalitě. S námi jezděte bezpečně, spolehlivě a pohodlně. Více v přiloženém dokumentu.

Bezemisní vodík z jádra

Publikováno uživatelem

Dne 8. září zveřejnila francouzská vláda národní vodíkovou strategii. Do rozvoje výroby bezuhlíkového vodíku hodlá do roku 2030 investovat 7 miliard eur. Tato investice by měla pomoci dekarbonizaci průmyslu, rozvoji vodíkové mobility se zaměřením na nákladní dopravu a podpoře výzkumu a inovací. Francouzská vláda předpokládá, že čisté vodíkové technologie zajistí snížení emisí o 6 Mt CO2 […]

Rozsudek Soudního dvora EU

Publikováno uživatelem

S oudní dvůr EU definitivně zamítl žalobu Rakouska ohledně britské veřejné podpory pro jadernou elektrárnu Hinkley Point C (HPC). Potvrdil tak rozhodnutí Evropské komise, že projekt je v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu. Veřejná podpora, kterou Evropská komise schválila v říjnu 2014, se týká tří oblastí a bude poskytnuta provozovateli bloku C, tj. dceřiné společnosti EDF  […]

Pokrok v elektrifikaci při jízdě v Indii: případová studie BluSmart (anglicky)

Publikováno uživatelem

WBCSD publikovala novou zprávu dokumentující zkušenosti s nasazením elektromobilu (EV) první indické společnosti zabývající se výhradně elektromobily – BluSmart. Zpráva zdůrazňuje klíčové poznatky a praktické kroky pro podniky k přijetí a rozšíření elektrických flotil. Given its growing size, the ride-hailing market is a critical component in India’s clean mobility ambition. The objective of this report is to […]

Výhled COVID-19 pro elektrická vozidla v Indii (anglicky)

Publikováno uživatelem

Stejně jako mnoho jiných trhů byl i trh s elektrickými vozidly v Indii tvrdě zasažen pandemií. Při řízení bezprostředních dopadů krize musí společnosti a vláda také budovat odolnost vůči nadcházejícím “šokům”. Tento článek bilancuje nedávný vývoj na trhu a navrhuje trajektorii pro lepší postup vpřed. Every year has a few defining moments, but 2020 has so far […]

Pozice EP k Fondu pro spravedlivou transformaci

Publikováno uživatelem

Evropský parlament na plenárním zasedání dne 16. září přijal svoji vyjednávací pozici ohledně Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF). Europoslanci podpořili možnost využití finančních prostředků tohoto fondu pro investice do projektů v oblasti zemního plynu. Zároveň požadují navýšení finančních zdrojů JTF. Řeckému europoslanci M. Kefalogiannisovi (EPP), který byl ve Výboru pro regionální rozvoj (REGI) zodpovědný za vypracování zprávy, […]

Wastewater Zero: Výzva k akci pro podnikání s cílem zvýšit ambice pro SDG 6.3 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Ženeva / Nové Dillí, 23. září 2020: Znečištění průmyslových odpadních vod je klíčovým rizikem vody pro podniky a jejich provoz. Náklady na „obvyklý postup“ daleko převyšují náklady na opatření k řešení problémů spojených se znečištěním průmyslových odpadních vod a promarňují příležitosti pro podniky, aby dosáhly pokroku v oblasti biologické rozmanitosti, změny klimatu a zabezpečení vody k dosažení cílů udržitelného […]

WBCSD podporuje vývoj zprávy SDG zaměřené na americké zemědělství (anglicky)

Publikováno uživatelem

USA Farmers & Ranchers in Action, spolu s WBCSD, zveřejnili novou zprávu o plánu cílů udržitelného rozvoje (SDG), která poskytuje počáteční mapování výkonnosti amerického zemědělství v porovnání s cíli udržitelného rozvoje a identifikuje, jak může americký zemědělský sektor i nadále budovat větší odolnost.   U.S. Farmers & Ranchers in Action (USFRA) , together with the World Business Council for […]