Spolu se Svazem moderní energetiky a Solární asociací jsme vydali tiskovou zprávu. Vláda na svém jednání dala zelenou aktualizaci Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (nebo také NEKP), který určuje parametry českého energetického mixu s ohledem na nutnost snižování emisí skleníkových plynů. Obnovitelné zdroje mají do roku 2030 podle aktualizovaného plánu pokrývat 30 % české spotřeby energie, (škrtnout čárku) a kromě snížení emisí tak i posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky, (škrtnout čárku) a zaručit nižší a stabilnější ceny pro spotřebitele. Nový „klimaplán“ musí dle pravidel EU obsahovat i závazné cíle pro oblasti akumulace energie a zdrojů flexibility, aby byl rozvoj OZE bezpečný a stabilní.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE.