Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat už čtvrtýkurz celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:
Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. , Veolia Česká republika, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství.

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. 

Odborný garant kurzudoc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: RNDr. Markéta Šerešová

Rozsah kurzu: září 2020 – květen 2021, 12 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze

Kurz probíhá vždy v pátek od 9:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd a dvou přestávek na občerstvení.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Profil absolventa: 

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Předběžný program kurzu:

Program 4. ročníku se stále vyvíjí. Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v programu.

Blok Termín, anotace  Téma bloku Přednášející
1. 11.9.2020 – Oběhové hospodářství: východiska, principy a legislativa

–  Strategické dokumenty

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP

Ing. Pavlína Kulhánková, MPO 

2. 25.9.2020 -Environmentální problémy – příčiny, důsledky, hodnocení

– Koncepce LCT

– Ekodesign

doc. Ing. Vladimír Kočí,Ph.D., VŠCHT Praha

Jan Čapek, Jan Čapek Design

Eliška Knotková, MateriO

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

3. 9.10. 2020 – Distribuce B2C.

Chytrá města

– Exkurze do Corso Court

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Mgr. Adam Gromnica, MPSV

Karel Fronk, Skanska

4 23.10. 2020 -Spotřeba

– Předcházení vzniku odpadů – prevence, repase, opravy

– Sdílená ekonomika

Ing. Terezie Pačesová, VŠCHT Praha

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D., MiWa

Nataša Foltánová, Tierra Verde

Romain Duron, Karolína Pekárková, Groupe Seb

Pavol Bijak, innogy

5. 12.-13.11. 2020 – Dvoudenní exkurze na Jižní Moravě

– Aplikace principů ObH do praxe

– Vlastní projekty účastníků kurzu – hledání příležitostí pro cirkulární business modely

6. 4.12.2020 – Voda v oběhovém hospodářství

– Technologie čištění odpadních vod

– Praktické příklady úspory vody ve výrobním podniku

– Exkurze na ÚČOV Praha

Ing. Ondřej Beneš, PhD, MBA., LLM., VEOLIA ČR

Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., VŠCHT Praha

Mgr. Michal Šereš, Dekonta

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodní Vltavy

7. 15.1.2021 – Výroba: Energetika a management zdrojů a procesů doc. Ing. Jan Macák, CSc, VŠCHT Praha

Ing., Vladimir Karas, innogy

Milan Kazda, Kněžice

Ing. Vladimír Dobeš, MSc., Empress

8. 5.2.2021 -Sběr, svoz, logistika, recyklace

– Bariéry pro zavádění ObH do praxe

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

Ing. Cyril Klepek, Direct People

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

9. 26.2.2021 – Přehled recyklačních technologií RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

Pavel Berka, Remat Glass

Katarina Kajánková, PhD. SUEZ

Marta Augustýnková, Plastic Union

Ing. Václav Bassetto, CIUR

Ing, Soňa Jonášová, INCIEN

10. 19.3.2021 – Odpadové hospodářství v ČR Ing. Lukáš Kůs, ČIŽP

Mgr. Petr Špičák, SUEZ

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. VŠCHT

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D., PřF UK, Dekonta

Ing. Soňa Jonášova, INCIEN

11. 16. 4.2021 -Energie z odpadů

– Technologie ochrany ovzduší

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

doc. Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT Praha

Ing. Martin Vrtiška, EF Group,

RNDr. Jana Sůzová, SAKO Brno

12. 14.5.2021 – Prezentace projektů účastníků kurzu.

– Příklady úspěšného využití principů ObH v praxi.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

Lokace:

Kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT – Sázava

Adresa:
VŠCHT – SÚZ, Chemická   952 , Praha 4 – Kunratice 
Areál vysokoškolských kolejí na Jižním Městě – kolej SÁZAVA
Spojení :

MHD – 5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA
Výborná dostupnost z dálnice D 1 ( od Brna exit  2 A )
Možnost využití velkého parkoviště vedle KC Sázava a hlídaného parkoviště.

Obědy: v blízkosti se nacházejí 3 restaurace a menza na kolejích Volha

Cena:

35 000 Kč bez DPH
(v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze).

Přihlášení na kurz

Přihlašování na kurz probíhá pomocí elektronického přihlašovadla

FB:

Přidejte se k nám do skupiny na FB, kde jsou umisťovány novinky týkající se kurzu.

V případě zájmu či dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailu: marketa.seresova@vscht.cz

 

Zdroj: cv.vscht.cz