V roce 2015 oslavíme 70 let od založení Organizace spojených národů a zároveň 70. výročí českého členství v OSN. Dominantní téma současné diskuse v OSN představuje problematika udržitelného rozvoje, tj. otázka, jak mohou státy dnešního světa směřovat k prosperitě, aniž by zatížily a omezily životy budoucích generací, ať již v podobě změny klimatu, mrhání přírodními zdroji, dramatickou sociální nerovností či nedostatečným vzděláváním.

Tím vším je téma udržitelného rozvoje významné i pro vládu České republiky. I náš stát musí rozhodovat o způsobu svého rozvoje a o cestách, kterými chce dosahovat prosperity. Toto rozhodování na centrální i lokální úrovni, má-li být současně efektivní a „udržitelné“, musí být činěno na základě spolupráce sektoru vládního, podnikatelského a neziskového, včetně expertní a akademické obce. Diskuse zapojující všechny tři jmenované sektory byla obnovena pod záštitou předsedy vlády České republiky, jejím koordinačním orgánem je Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Pravidelné veřejné debaty pro širokou škálu zainteresovaných subjektů zajišťuje každoroční Fórum pro udržitelný rozvoj.

Cílem konference 70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitost pořádané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Úřadem vlády České republiky dne 2. června 2015 v Černínském paláci pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka je přispět do národní diskuse o udržitelném rozvoji, podpořit komunikaci mezi zainteresovanými aktéry a současně poukázat na propojenost globální a národní roviny udržitelného rozvoje. Nedílnou součástí by měly být pozitivní příklady aktivit, které se sice výslovně nezaštiťují agendou udržitelného rozvoje, v praxi však s tématem přímo souvisejí a dokazují, že Česká republika je aktivním členem Organizace spojených národů, který má nejen zájem seriózně diskutovat otázky globálního významu, ale je také schopen svým dílem k jejich řešení přispět.

Po slavnostním zahájení bude konference ve dvou panelech jednak hodnotit úsilí, které OSN na dosažení udržitelného rozvoje vynakládá, jednak hovořit o národních perspektivách udržitelného rozvoje ve vybraných sektorech. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Úřad vlády České republiky počítají kromě českých představitelů také s účastí hosta z OSN (tlumočení z angličtiny bude zajištěno). Každý panel poskytne posluchačům prostor pro interaktivní diskusi s hlavními hosty.