Již dvacet zemí ratifikovalo Pařížskou dohodu, naposledy se tak stalo v Peru 26. Července.

Kamerun, Brazílie, Írán a Ukrajina se chystá do dohody vstoupit a dalších 23 národů – včetně Číny, USA, Mexika, Kanady a Austrálie – se veřejně ke vstupu zavázaly.

Aby bylo možné předložit jejich ratifikaci generálnímu tajemníkovi OSN, země musí projít přes svůj vlastní tuzemský schvalovací proces, který bude v souladu s jejich vnitrostátními ústavami a právními předpisy.

  • Po Somálsku bude Kamerun druhou africkou zemí, která předloží svou ratifikaci poté, co byla schválena Národním shromážděním dne 10. června.
  • Brazilským schválením ratifikace se bude ještě zabývat Senát, za účelem vydání legislativního dekretu, což pravděpodobně povede k prezidentem schválené vyhlášce. Tento proces by mohl být v letošním roce dokončen a Brazílie by se tak mohla připojit k dohodě, čímž by byl učiněn velký krok, jelikož země je zodpovědná za 2,48 procent globálních emisí, čímž se stává sedmým největší producentem na světě.
  • Íránský kabinet ministrů v čele s prezidentem, odsouhlasil ratifikaci dne 13. července, a nyní je vše na zákonodárném systému země, aby vydal svůj souhlas. Írán je odpovědný za 1,3 procent globálních emisí.
  • Ukrajina, která produkuje 1,04 procenta emisí celosvětově, již schválila ratifikaci a nyní potřebuje uložit svou ratifikační listinu.

Pařížská dohoda vyžaduje ratifikaci 55 stran, které mají představovat nejméně 55 procent globálních emisí a nyní bude chybět pouze 1,05 procenta k dosažení požadovaných 55 procent – se současnými 20 zeměmi, které již dohodu ratifikovaly, se čtyřmi dalšími uvedenými a 23 národy, které se  ratifikaci zavázaly.

Další země se k ratifikaci vyjádřily pozitivně, konkrétně: Rusko, Indie, Japonsko, Saudská Arábie a na Novém Zélandu. Pokud by se některá z těchto zemí do dohody připojila ještě tento rok, Pařížská dohoda by vstoupila v platnost.

Dalším krokem po zlomovém bodě 55 procent bude rozhodnutí jednotlivých stran o postupu klíčových faktorů vstříc naplnění obsahu smlouvy.

Zdroj: climateactionprogramme.org