Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 31.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská rada, Rada EU Na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 17. až 21. 7. 2020 dosáhli vedoucí představitelé EU dohody ohledně fondu obnovy a rozpočtu EU na období 2021 až 2027. Víceletý finanční rámec (VFR) ve výši 1074 miliard eur bude doprovázen dočasným nástrojem Next Generation EU, který by měl mezi lety 2021 až 2023 generovat 750 miliard eur. Prezidenti a předsedové […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 28.týden 2020

Publikováno uživatelem

Jedná se o průlomovou strategii a EU ukazuje, že je v čele progresivních strategií. viz Měsíční Bulletin – Renovační vlna a další… Evropská komise Evropská komise dne 8. 7. 2020 předložila strategii EU pro integraci energetického systému, která nastiňuje rámec pro přechod na zelenou energii. Strategie má tři hlavní pilíře: (1) oběhový energetický systém s principem E1st (energetická účinnost v první řadě), součástí reforem bude Renovační […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 27.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 29. 6. přijal zprávu, ve které nastínil svoji strategii ke skladování energie. Europoslanci ve zprávě z vlastní iniciativy (INI) vyzvali Evropskou komisi a členské státy, aby odstranily regulační překážky, které brání rozvoji projektů skladování energie, jako je dvojí zdanění nebo nedostatky v síťových předpisech EU. Zároveň podpořili úsilí Komise o vytvoření evropských norem […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 22.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 26. 5. 2020 zahájila veřejnou konzultaci a zveřejnila tzv. cestovní mapu k chystané strategii v oblasti vodíku. Iniciativa bude mít podobu sdělení a měla by být zveřejněna 24. 6. 2020 společně se strategií pro inteligentní sektorovou integrací. Zaměří se na vymezení opatření k zavedení evropského hodnotového řetězce v oblasti čistého vodíku, tzv. zelený vodík (vyrobený za pomoci obnovitelných zdrojů energie) […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 21.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 20. 5. 2020 předložila doporučení členským státům EU, v nichž navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky. Doporučení jsou formulována na základě dvou cílů: v krátkodobém horizontu zmírnit vážné negativní socioekonomické důsledky koronavirové pandemie a v krátkodobém až střednědobém horizontu dosáhnout udržitelného a sociálně inkluzivního růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci. V závěrech pro ČR Komise mj. doporučuje zaměřit investice […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 19.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 5. 5. 2020 schválila český režim záruk za úvěry ve výši přibližně 5,2 miliardy eur (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Podpora bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje. Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. 3. 2020, […]

Globální koronavirová krize: týden 25. dubna – 1. května 2020

Publikováno uživatelem

Nová Strategie WHO proti COVID je i česky 30. dubna – Nejnovější strategie Světové zdravotnické organizace proti COVID-19 byla publikována 14. dubna. Kancelář WHO v Česku již vydala verzi v češtině. Šéf OSN: Užší spolupráce mezi státy je nutná 29. dubna – Šéf OSN António Guterres v článku pro The New York Times apeluje, že k zastavení pandemie COVID a zpomalení klimatické změny jeco nejužší spolupráce mezi státy. „Vědci […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 18.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 28. 4. 2020 zahájila řízení pro porušení práva (infringement) a zaslala formální výzvu Polsku ohledně nového zákona o soudnictví ze dne 20. 12. 2019, který vstoupil v platnost 14. 2. 2020. Komise má za to, že nový zákon o soudnictví podkopává nezávislost polských soudců a porušuje právo EU. Mj. umožňuje obsah soudních rozhodnutí kvalifikovat jako disciplinární přestupek (pojem disciplinárního přestupku […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 17.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská rada Evropská rada dne 23. 4. 2020 jednala prostřednictvím videokonference o důsledcích pandemie covid-19. Prezidenti a premiéři členských zemí EU se shodli, že společný plán cesty k oživení hospodářství by měl být založen na zásadách solidarity, soudržnosti a sbližování a vymezili čtyři klíčové oblasti směřující k překonání krize: plně fungující a revitalizovaný jednotný trh, bezprecedentní investiční úsilí, fungující systém správy a globální akce EU. […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 15.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 8. 4. 2020 otevřela veřejnou konzultaci k revizi strategie udržitelných financí. Strategie revidovaná v duchu Zelené dohody bude vycházet z Akčního plánu pro udržitelné financování (2018) a z doporučení expertní skupiny TEG. V souvislosti s důsledky pandemie Covid Komise zdůrazňuje zásadní potřebu mobilizace investic a jejich zacílení do udržitelných aktivit. Revidovanou strategii udržitelných financí hodlá Komise předložit v druhé polovině letošního roku. Konzultace je […]