Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 8.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 19. 2. 2020 představila sdělení o formování digitální budoucnosti EU, sdělení ke strategii pro nakládání s daty a Bílou knihu o umělé inteligenci. Strategie k digitální budoucnosti má za cíl hledat rovnováhu mezi potřebnými inovacemi a potřebami a právy lidí, a to včetně zajištění rovného a transparentního trhu či ekologické transformace. Navazující návrhy na vytvoření jednotného trhu s daty a […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 7.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 10. 2. 2020 schválila režim veřejné podpory na vytvoření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v Rumunsku. Komise došla k závěru, že rumunské plány jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Režim s rozpočtem 53 milionů eur na období 2020 až 2025 bude otevřen všem hospodářským subjektům, přičemž příjemci budou vybráni prostřednictvím transparentního nabídkového řízení a podpora bude […]

Spolupráce CBCSD s INCIEN v oblasti cirkulární ekonomiky

Publikováno uživatelem

O spolupráci INCIEN s CBCSD hovoří Soňa Jonášová v čase od 5 min. 55 sec. do 6 min. 40 sec. Cirkulární týden v bodech: 👉 Jsem ráda, že můžeme být u toho, kdy se v IKEA stává téma cirkulární ekonomiky jednou z priorit! Brzičko se podělíme o detaily! 👉 S Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj jsme si nazákladě na podzim […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 4.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 22. 1. 2020 představila svou koncepci konference o budoucnosti Evropy, jež by měla být zahájena ke Dni Evropy, 9. května 2020, a měla by trvat dva roky. Komise navrhuje, aby se diskuse v rámci konference ubíraly dvěma paralelními směry. První by se měl zaměřovat na priority EU a na to, o co by Unie měla usilovat: mimo jiné na […]

Udržitelnost je cesta k dlouhodobému úspěchu

Publikováno uživatelem

Chtěl bych zejména připomenout vznik a zaměření naší Podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Udržitelnost, udržitelný rozvoj. Jak vnímáme tyto pojmy? Směrují nás k národně specifickým aktivitám s ohledem na stabilní současnost a budoucnost vyrovnaného vývoje Země v oblasti ekonomické, environmentální a sociální? Více…

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 45.týden 2019

Publikováno uživatelem

Evropský parlament Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) dne 6. 11. 2019 přijal usnesení v souvislosti s klimatickou konferencí COP 25, která se uskuteční ve dnech 2. – 13. 12. 2019 v Madridu. Členové výboru ENVI požadují, aby EU co nejdříve předložila Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách (UNFCCC) svou dlouhodobou strategii pro dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 40.týden 2019

Publikováno uživatelem

Rada EU Velvyslanci členských zemí EU se dne 25. 9. 2019 dohodli na společné pozici Rady k návrhu na zřízení rámce udržitelných financí, tzv. taxonomii. Většina členských zemí podpořila kompromisní návrh mandátu pro jednání s Evropským parlamentem v rámci trialogu. Proti hlasovali tři protijaderné země: Lucembursko, Německo a Rakousko, a to z důvodu, že společná pozice nevylučuje explicitně jadernou energii z klasifikace udržitelných investic. Meziinstitucionální jednání […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 39.týden 2019

Publikováno uživatelem

Evropská komise Nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila dne 10. 9. 2019 nový tým kolegia komisařů. Nová struktura Komise odráží priority a politické zásady, které von der Leyenová deklarovala v souvislosti se zvolením do čela Evropské komise. Klade důraz na boj proti klimatickým změnám, digitalizaci a sociálně tržní hospodářství. Nově bude v čele komise zasedat osm místopředsedů, z toho tři výkonní místopředsedové […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 38.týden 2019

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 17. 9. 2019 schválila akvizici Innogy společností E.ON. Převzetí části majetku je podmíněno dodržením několika závazků, které v rámci šetření nabídla sama společnost E.ON. Týkají se ochrany hospodářské soutěže na trzích v České republice, Maďarsku a Německu. V České republice společnost E.ON v rámci navržených závazků provede divestici nově nabyté části společnosti Innogy v oblasti maloobchodních dodávek elektřiny a plynu. […]