Příchod Koronaviru do Evropy přiměl veřejné orgány a společnosti k zavedení preventivních opatření k omezení šíření tohoto respiračního onemocnění. Předsedkyně Komise Ursula Von der Leyen oznámila omezení volného pohybu po EU. V této bezprecedentní situaci mají vedoucí pracovníci povinnost jít příkladem, řídit se a sdílet zdravotní pokyny veřejných orgánů a chránit zdraví svých spolupracovníků.

“Současná situace vyžaduje, aby manažeři udržovali chladnou hlavu.” Musíme zabránit těm rizikům, kterým můžeme předcházet, uvědomovat si lidsky obtížnou situaci a přijímat rozhodnutí na základě dostupných podložených informací.“ Říká generální tajemník CEC Maxime Legrand. „Abychom pomohli manažerům monitorovat a porozumět současnému vývoji při inicializaci havarijních plánů, brzy zveřejníme speciální Zprávu o trendech našich manažerů – bude dostupná veřejnosti.” Manažeři ve veřejném i soukromém sektoru nesou velkou odpovědnost za řízení současné situace: řízení rizik; stanovení alternativních a bezpečných pracovních vzorců; školení spolupracovníků, jak mohou čelit novým výzvám a aktivně naslouchat jejich potřebám.

Při pohledu mimo samotné společnosti by rozhodovací moc EU měla zohlednit dopad Koronaviru na systém veřejného zdraví, který byl v posledních letech v mnoha členských státech EU pod tlakem. Preventivní, inkluzivní a nákladově efektivní zdravotní systém, který poskytuje kvalitní péči pro každého, je jednou z páteří sociálního modelu EU.

Krize Koronaviru ukazuje vzájemnou závislost EU ve světě. EU je závislá na mnoha kritických dodavatelských řetězcích, včetně zdravotnického vybavení a farmaceutického zboží. Nová průmyslová strategie EU proto musí zajistit, aby hospodářství EU bylo v takových strategických oblastech autonomní. Kromě toho je to příležitost pro společnosti, aby vytvořily plány na zvýšení odolnosti, na veřejné zdraví, ale také na další rizika, jaká jsou uvedena ve Zprávě o globálních rizk 2019. V mnoha odvětvích byla stanovena opatření na dálku, aby se snížilo riziko infekce.

V této souvislosti je v zájmu všech manažerů najít si čas popřemýšlet nejprve sám a poté s kolegy (prostřednictvím komunikace na dálku), zamyslet se nad způsoby přechodu ke zdravější a udržitelnější kultuře na pracovišti a odolnější organizaci práce. Stresující pracovní prostředí má v mnoha ohledech dopad na další oblasti života a na společnost ve větším měřítku. Za současných okolností je potřeba zaměřit se na hlavní obchodní funkce také příležitostí k synchronizaci vlastních osobních potřeb s účely manažerské profese a v konečném důsledku společenskými potřebami. Pro podnikání může být čas přehodnotit obchodní model a učinit jej odolnějším vůči otřesům a globálním výzvám.

 

Zdroj: www.cec-managers.org