Zahájen „nový projekt bavlny“ financovaný EU s cílem vytvořit “recyklovatelnou módu” (anglicky)

Publikováno uživatelem

Byl zahájen nový průkopnický projekt, který využívá spolupráci a špičkové technologie k vytvoření “reciklovatelné módy”.   A new ground-breaking project has been launched to harnesses collaboration and cutting-edge technology to create circular fashion. Twelve pioneering brands in the fashion and textile industry are breaking new ground by forging ahead in sustainability and creating a circular model […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 48.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 25. 11. 2020 došla k závěru, že mechanismus nabídkového řízení zavedený Německem pro postupné odstavování uhelných elektráren je v souladu s pravidly veřejné podpory. Provozovatelé německých uhelných elektráren mohou své kapacity nabídnout do dražebního prodeje s tím, že elektrárny, které požadují nejnižší finanční kompenzaci budou odstaveny jako první. Nabídková řízení se budou týkat elektráren na černé uhlí a malých hnědouhelných elektráren […]

Tajemství příležitostí v době koronavirové

Publikováno uživatelem
DC VISION digest je to prakticky půl roku od posledního vydání DC VISION Digest. Pandemie nezmizela a hned tak nezmizí, stejně jako nezmizely problémy dnešní globální i české ekonomiky. Klíčovým problémem české ekonomiky zůstává, že je ekonomikou z velké části odvozenou, subdodavatelskou, v podstatě malou nádenickou dílnou pro průmysl německý či francouzský. Nic už nebude [...]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 47.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise předložila dne 20. 11. 2020 strategii EU v oblasti energie z obnovitelných mořských zdrojů. Navrhuje zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů, kterou vygenerují větrné elektrárny na moři, a to ze současných 12 GW na alespoň 60 GW do roku 2030 a do roku 2050 pak na 300 GW. V zájmu zvyšování kapacity výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů bude Komise podporovat přeshraniční spolupráci mezi členskými státy při dlouhodobém […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 46.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 13. 11. 2020 představila nový program pro spotřebitele, který posiluje postavení evropských spotřebitelů a umožňuje jim hrát aktivní úlohu v zelené a digitální transformaci. Sdělení předkládá priority a klíčová opatření, která je třeba v součinnosti s členskými státy přijmout na evropské i vnitrostátní úrovni v příštích 5 letech. Patří mezi ně nový právní návrh, který má spotřebitelům zajistit […]

Energetika v Evropské unii 10/2020

Publikováno uživatelem

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zatímco Evropská komise připravuje první delegovaný akt k nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic, který má podpořit ekologické investice a zamezit greenwa-shingu, Evropský parlament přijal pozměňovací návrhy ke Společné zemědělské politice, jimiž odmítl přísnější ekologické standardy pro vyplácení dotací, stejně tak jako cíle pro snižování emisí v sektoru, který je původcem 10 % celkových […]

Rahima Mahmut #Forum2000online

Publikováno uživatelem

“500 000 ujgurských dětí bylo separováno od rodičů – vaří se mi z toho krev v žilách,” sdílí Rahima Mahmut, Ujgurská aktivistka za lidská práva. Nucená sterilizace, nucená kontrola početí, transport Ujgurů do pevninské Číny, odebírání orgánů, nucená práce – za všechny tyto zločiny by měla Čína nést odpovědnost. Tamní režim ale díky své ekonomické síle věří, že žádná země si proti němu nedovolí tvrdě vystoupit. Demokratické státy se musí […]

Světový energetický výhled 2020

Publikováno uživatelem

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala v říjnu svůj každoroční Světový energetický výhled (World Energy Outlook). Letos je výrazně ovlivněn globální pandemií nového koronaviru. Stručné představení tohoto vlajkového produktu IEA je námětem dnešního článku. Jak vidí IEA celkově nejbližší budoucnost energetiky ve světle pandemie? Již ze základních údajů obsažených v dokumentu je zřejmé, jak silný má pandemie dopad […]

Polské plány na výstavbu jaderné elektrárny

Publikováno uživatelem

Ministerstvo energetiky USA a polský vládní zmocněnec pro strategickou infrastrukturu dne 19. října oznámili pod-pis strategické dohody o polsko-americké spolupráci na rozvoji polského programu v oblasti jaderné energetiky. Strategická dohoda předpokládá vypracování návrhu polského jaderného programu, včetně případných finančních ujednání. Následně na základě tohoto plánu, který by měl být vypra-cován v horizontu 18 měsíců, polská vláda přijme konečné […]

Fórum pro udržitelnou inovaci 2020 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Pokud se COP neuskuteční osobně, bude 11. Udržitelné inovační fórum vysíláno živě po dobu 5 dnů s krátkými a interaktivními diskusemi. We are pleased to announce HRH Prince of Wales will be joining the Forum on Day 5. Register now for free to hear his important call to action. Featured Speakers: HRH Prince of Wales Ban […]