Výmarský trojúhelník

Publikováno uživatelem

Ministři pro evropské záležitosti Francie, Německa a Polska (uskupení známé jako Výmarský trojúhelník) vydali dne 21. ledna společné prohlášení, ve kterém specifikovali oblasti užší spolupráce. Zaměřili se především na zajištění udržitelného a sociálně spravedlivého rozvoje EU. Společné prohlášení signalizuje posun v polské pozici. Francie, Německo a Polsko potvrdily společný zájem na ambiciózním provádění strategické agendy EU na […]

Ústavní stížnost proti nedostatečné ochraně klimatu v Německu

Publikováno uživatelem

Skupina devíti mladých německých aktivistů, zapojených do pátečních protestů proti nedostatečným aktivitám vlád na ochranu klimatu (pozn.: Fridays for Future), podala 15. ledna ve spolupráci s místním zastoupením organizace Gree-npeace ústavní stížnost k německému Ústavnímu soudu. Základem jejich stížnosti je posouzení ústav-nosti klimatického zákona, který byl přijat koncem minulého roku, v němž se vláda za-vázala snížit národní emise skleníkových […]

Zelená diplomacie EU

Publikováno uživatelem

Ministři zahraničí požadují urychlené vypracování strategie EU v oblasti klimatické diplomacie. Na setkání dne 20. ledna vyzvali Evropskou komisi a člen-ské země EU, aby do června 2020 společ-ně vypracovali strategický přístup k diplomacii v oblasti klimatu. Rada ve svých závěrech připomíná, že změ-na klimatu znásobuje hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost. Posiluje environmen-tální tlaky a riziko katastrof, přičemž v nejzranitelnějších […]

Finanční motor Zelené dohody pro Evropu

Publikováno uživatelem

Evropská investiční banka (EIB) má zaujmout vůdčí roli v provádění Zelené dohody pro Evropu a její předseda Werner Hoyer oznamuje změnu hodnocení projektů. Klimatický aspekt bude muset zohledňovat každý projekt. „Nemůžeme být napůl zelení. Klima musí být ve všem, co děláme,“ říká. Mezi své investiční průzkumy veřejného mínění zahrnula EIB poprvé v roce 2018 také klimatický průzkum, […]

Německo urychlí vyřazování uhelných elektráren

Publikováno uživatelem

Německá vláda a čtyři spolkové země, ve kterých se těží hnědé uhlí, se dohodly na postupném vyřazování výroby elektrické energie z uhlí. Dohoda umožní ukončení výroby již v roce 2035, což je o tři roky dříve, než se původně plánovalo. Německá vláda poskytne dotčeným spolkovým zemím finanční podporu v celkovém objemu 40 miliard eur na období do roku […]

Novinky z WBCSD – Leden 2020

Publikováno uživatelem
Zamyšlení po Davosu: dosažení udržitelnosti V této interní perspektivě prezident a generální ředitel WBCSD Peter Bakker zhodnocuje výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu z minulého týdne. Téma - „Zainteresované strany pro soudržný a udržitelný svět“ - dávalo jasný signál, že udržitelnost nyní pevně stojí v centru diskusí mezi světovými lídry. To bylo velmi důstojné [...]

Evropský parlament přijal deklaraci k Zelené dohodě pro Evropu

Publikováno uživatelem

Evropský parlament přijal ve středu 15. ledna během plenárního zasedání ve Štrasburku usnesení k Zelené dohodě pro Evropu, kterou Evropská komise před-stavila v prosinci loňského roku. Zelená dohoda je robustní plán Komise pod vedením Ursuly von der Leyen, který má do-vést Evropskou unii k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Na prosincové sdělení v následujících letech naváže řada legislativ-ních i nelegislativních […]

Spolupráce CBCSD s INCIEN v oblasti cirkulární ekonomiky

Publikováno uživatelem

O spolupráci INCIEN s CBCSD hovoří Soňa Jonášová v čase od 5 min. 55 sec. do 6 min. 40 sec. Cirkulární týden v bodech: 👉 Jsem ráda, že můžeme být u toho, kdy se v IKEA stává téma cirkulární ekonomiky jednou z priorit! Brzičko se podělíme o detaily! 👉 S Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj jsme si nazákladě na podzim […]

Fond pro spravedlivou transformaci nejenom uhelných regionů

Publikováno uživatelem

V rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci Komise mj. předkládá návrh na vytvoření Fondu pro spravedlivou transformaci (Just transition fund), který by měl pro příští finanční období (2021 až 2027) obdržet 7,5 miliardy eur z finančních prostředků EU, a to nad rámec toho, co Komise již navrhla pro víceletý finanční rámec. Ozývají se však hlasy, že tento […]