COVID-19 Posouzení dopadů a reakcí

Publikováno uživatelem

Pokud chcete pomoci s rychlou diagnostikou na “impact assessment”, nabízíme – samozřejmě bezplatně – následující Navigator, který provede vaši firmu jednotlivými funkčními oblastmi pro identifikaci podnikatelských rizik, které nastaly s COVID-19 a na co se zaměřit v rámci krizového řízení (bohužel pouze v angličtině). Je užitečné si tím projít a uvědomit jednotlivé oblasti rizik. Následně vyleze zpráva, na co […]

Ochrana rozpočtu EU

Publikováno uživatelem

V souvislosti s výroční zprávou pro rozpočet za rok 2018 přijal Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu usnesení, ve kterém požaduje větší ochranu rozpočtu EU proti podvodům, korupci, střetu zájmů, úmyslnému zneužití a organizovanému zločinu. Usnesení bylo ve výboru přijato poměrem hlasů 22 pro, 3 proti, přičemž 3 europoslanci se hlasování zdrželi. Europoslanci vyzývají Komisi, […]

WBCSD uvádí na trh novou vzdělávací platformu SDG (anglicky)

Publikováno uživatelem

Nová platforma „Základy SDG pro podnikání“ podporuje snahy společností zvýšit povědomí a porozumění cílům udržitelného rozvoje a umožnit jejich zaměstnancům plnit smysluplné cíle udržitelného rozvoje. Geneva, 26 February 2020:  The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) has launched a new online learning platform to support businesses in raising awareness of the Sustainable Development Goals […]

Výzkum Ipsos – koronavirus a názory občanů

Publikováno uživatelem

Obyvatelé ČR si uvědomují závažnost pandemie koronaviru. Až 93 % Čechů je přesvědčeno, že světové rozšíření bude mít dopady na finanční trhy a globální ekonomiku. Určitou míru osobního ohrožení koronavirem pociťují tři čtvrtiny populace ČR (73 %), velmi ohroženo se cítí 11 % populace. Dvě třetiny populace (64 %) uvádí, že se plně řídí pravidly a doporučeními ohledně prevence […]

Nové využití použitého jaderného paliva

Publikováno uživatelem

Výzkumný tým Univerzity v Bristolu vyvinul syntetický diamant, který je schopný z použitého jaderného paliva využít izotop uhlíku C14. Syntetický diamant se tak stane radioaktivní a vytvoří základ baterie, která vydrží tisíce let. Využití radioaktivního uhlíku z grafitových bloků jaderných elektráren by usnadnilo likvidaci jaderného odpadu. Výzkumný projekt, který byl zahájen v roce 2017 s cílem vyvinout senzory pro monitorování […]

JPMorgan Chase rozšiřuje závazek udržitelnosti a končí financování arktické ropy (anglicky)

Publikováno uživatelem

JPMorgan Chase rozšířil svůj závazek udržitelnosti novým oznámením, které plánuje ukončení financování arktické ropy. In 2017, JPMorgan Chase made two sustainability commitments: facilitate $200 billion in clean financing by 2025 and source renewable energy for 100 percent of its global power needs by 2020. Both goals are expected to be reached by the end of […]

Evropský semestr

Publikováno uživatelem

V rámci Evropského semestru předložila Evropská komise dne 26. února zprávy o jednotlivých členských zemích EU, v nichž analyzuje hlavní socioekonomické výzvy každého státu. Zprávy o jednotlivých zemích se zaměřují na čtyři oblasti: udržitelnost životního prostředí, zvýšení produktivity, spravedlnost a makroekonomickou stabilitu. Jedním z nových prvků evropského semestru je začlenění cílů udržitelného rozvoje. Kromě toho se zprávy o […]

Třetí přistávací dráha letiště Heathrow po klimatické kampani prohlášena za nezákonnou (anglicky)

Publikováno uživatelem

Odvolací soud rozhodl, že plány na třetí přistávací dráhu v Heathrow jsou z klimatických důvodů nezákonné. After years of campaigning, plans for a third runway at Heathrow have been ruled illegal by the Court of Appeal because ministers did not adequately consider the government’s climate change commitments. In May 2019, the High Court ruled that the government’s […]

Nové partnerství EU a UK

Publikováno uživatelem

Rada dne 25. února přijala rozhodnutí, kterým formálně zmocnila Komisi k zahájení jednání s Velkou Británií o novém partnerství. Zároveň přijala směrnice pro vyjednávání, které mandát pro vyjednávání specifikují. Mandát zdůrazňuje, že budoucí partnerství by se mělo opírat o pevné závazky s cílem zajistit rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, vzhledem k zeměpisné blízkosti EU a Velké Británie […]