Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj se aktivně zapojila do činnosti Platformy pro bioekonomiku České republiky. Bioekonomika v pojetí platformy zahrnuje výrobu obnovitelných biologických zdrojů a jejich přeměnu na výrobky od potravin a krmiv k výrobkům založeným na bioproduktu a bioenergii. Základem bioekonomiky je zemědělství, lesnictví, akvakultura, potravinářský průmysl, energetika, chemický průmysl a biotechnologická odvětví. Platforma byla založena Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.  Cílem Platformy je prostřednictvím výzkumu a vzdělávání soustavně prohlubovat znalosti v oblasti bioekonomiky a podporovat jejich využití v praxi na úrovni podniků i veřejné správy při dodržování principů udržitelného rozvoje. Koordinuje činnosti související s bioekonomikou, organizuje odborné diskuse, školení, semináře a prosazuje nejnovější poznatky do praxe. Platforma má zřízen svůj web www.bioeconomy.czu.cz, kde zveřejňuje aktuality a nejnovější poznatky týkající se bioekonomiky.