Budoucnost podnikání je cirkulární ekonomika, kde není prostor pro odpad. Projekt Faktor 10, nový ekonomický program WBCSD, má za cíl přinést bezodpadové hospodářství do srdce podnikatelského vedení a praxe.

Cílem je vybudovat kritickou míru angažovanosti uvnitř i mezi podniky. Aby se dosáhlo cíle 2050 v němž neexistuje žádný odpad, musí se ekologická účinnost materiálů zlepšit o faktor 10. Tento cíl byl dříve uveden v roce 1994 institutem Factor10, kdy požadoval desetinásobné zlepšení zdrojů účinnosti.

In order to reach Vision 2050 in which not a particle of waste exists, eco-efficiency of materials must improve by a factor of 10. This target was previously referenced by the Factor10 Institute in 1994 when they called for the ten-fold improvement in resource efficiency.

 

Více na: www.wbcsd.org