Podívejte se na nového obchodního průvodce cílů dobrého života

Publikováno uživatelem

Spolu s Futerrou vytvořil WBCSD nového průvodce pro cíle dobrého života pro podnikání. Tento zdroj pomůže společnostem pochopit, jak pomocí cílů dobrého života učinit cíle udržitelného rozvoje relevantní a použitelnými pro jejich zaměstnance a zákazníky. Poskytuje pokyny, jak začít, a nabízí řadu inspirativních příkladů pro společnosti ohledně typů akcí a iniciativ, které mohou obhajovat a podporovat. […]

WBCSD a Circular IQ partner pro rozšíření oběhové ekonomiky

Publikováno uživatelem

WBCSD a Circular IQ se dohodly na společném vývoji online nástroje na podporu rámce Circular Transition Indicators (CTI), jehož cílem je zvýšit využití oběhového hospodářství podnikáním. Tento rámec byl vyvinut společností WBCSD a byl pilotně testován 15 předními společnostmi. Jeho cílem je pomoci podnikům vypočítat, měřit a sledovat jejich pokrok v oběhové ekonomice. Geneva, Amsterdam, 02 […]

WBCSD podporuje novou koalici 17 světových vůdců spojujících síly, aby dodali SDG

Publikováno uživatelem

WBCSD se stala oficiálním zastáncem nové koalice 17 světových společností zvaných „Business Avengers“, aby zdůraznila klíčovou roli, kterou podniky hrají při dosahování cílů 17 cílů udržitelného rozvoje do roku 2030. Ve své roli se WBCSD věnuje podpoře koalice úsilí o zvýšení informovanosti, spolupráce a jednání soukromého sektoru směrem k dosažení globálních cílů do roku 2030. New […]

Den WBCSD Indie 2019

Publikováno uživatelem

Vzhledem k velké populaci a perspektivám budoucího růstu mají podniky v Indii mnoho příležitostí k udržitelnosti. Současně však velikost země činí její výzvy v oblasti udržitelnosti celosvětově významné. Vzhledem ke kritické úloze společností pro růstovou trajektorii Indie uspořádala WBCSD indický den, včetně kulatého stolu generálního ředitele, aby usnadnil diskuse s členskými společnostmi o těchto otázkách a urychlil posun k spravedlivější, inkluzivnější […]

Od cíle k činu: přechod k prosperující společnosti

Publikováno uživatelem

Obchodní prostředí se mění. Jak může společnost jednat se svými závazky? Peter Bakker, náš prezident a generální ředitel, uvádí tři způsoby, jak mohou společnosti učinit prohlášení o účelu, a to v návaznosti na nedávné prohlášení obchodního kulatého stolu o účelu korporace, jehož cílem je učinit společnost inkluzivnější a odolnější. Geneva, 11 September 2019 – The recent […]

Vrcholoví manažeři členů WBCSD požadují zvýšení obchodního vedení, aby formovali budoucnost práce

Publikováno uživatelem

Aby obchod mohl fungovat i v budoucnosti, musíme lidi postavit do centra práce. WBCSD vydala prohlášení o vedení schválené špičkovými manažery z Ayala, Banco Santander, Charoen Pokphand Group, Firmenich, Fujitsu, Microsoft, Nestlé, PWC a Randstad. Madrid, 10 September 2019: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) has issued a leadership statement on the Future of Work. Endorsed […]

Deklarace podniku z Dillí potvrzuje závazek soukromého sektoru bojovat proti degradaci půdy na COP14 UNCCD

Publikováno uživatelem

WBCSD vydala prohlášení na COP14 Úmluvy OSN o boji proti dezertifikaci (UNCCD) v Novém Dillí. Tato výzva k akci ze strany podnikatelů zdůrazňuje obchodní akce zaměřené na neutralitu degradace půdy a odolnost vůči suchu s cílem zlepšit obživu mnoha obyvatel. Deklarace zachycuje a syntetizuje obchodní perspektivy, závazky a politické požadavky. New Delhi, 10 September 2019: Today, the World […]

Přírodní řešení klimatu: obchodní perspektiva

Publikováno uživatelem

Přírodní řešení v oblasti klimatu řeší řadu kritických problémů, kterým dnes čelíme, a pomáhají přírodě dělat to, co dělá po miliony let: sekvestrovat a ukládat uhlík. Společně s koalicí Nature4Climate zahájila společnost WBCSD řešení Natural Climate Solutions: obchodní perspektiva. Zpráva staví na shodě ohledně toho, jak důvěryhodně investovat do řešení přírodního klimatu v rámci strategie pro boj proti […]

Odolnost obchodního klimatu: prosperující díky transformaci

Publikováno uživatelem

Vzhledem k tomu, že nouzová situace v oblasti klimatu stále vyžaduje opatření týkající se přizpůsobení se změně klimatu a odolnosti vůči ní, nová zpráva WBCSD o podnikatelské odolnosti vůči změnám klimatu spojuje důležitý globální vývoj a nejnovější myšlenky se zvláštním zaměřením na odolnost vůči změně klimatu v soukromém sektoru. Společnosti se musí připravit jak na fyzická rizika spojená […]

WBCSD požaduje cenu za uhlík

Publikováno uživatelem

Nový dokument WBCSD uvádí důvody, proč podniky podporují tvorbu uhlíku jako kritický faktor zvyšující ambice v oblasti klimatu. Tento dokument vyzývá vlády, aby stanovily cenu za uhlík a vytvořily jasné a konzistentní dlouhodobé politiky stanovování cen uhlíku v rámci svých vnitrostátních závazků a dlouhodobých strategií. Příspěvek zdůrazňuje hlavní důvody pro navrhování a vývoj mechanismů, stanovení cen uhlíku, […]