Od cíle k činu: přechod k prosperující společnosti

Publikováno uživatelem

Obchodní prostředí se mění. Jak může společnost jednat se svými závazky? Peter Bakker, náš prezident a generální ředitel, uvádí tři způsoby, jak mohou společnosti učinit prohlášení o účelu, a to v návaznosti na nedávné prohlášení obchodního kulatého stolu o účelu korporace, jehož cílem je učinit společnost inkluzivnější a odolnější. Geneva, 11 September 2019 – The recent […]

Vrcholoví manažeři členů WBCSD požadují zvýšení obchodního vedení, aby formovali budoucnost práce

Publikováno uživatelem

Aby obchod mohl fungovat i v budoucnosti, musíme lidi postavit do centra práce. WBCSD vydala prohlášení o vedení schválené špičkovými manažery z Ayala, Banco Santander, Charoen Pokphand Group, Firmenich, Fujitsu, Microsoft, Nestlé, PWC a Randstad. Madrid, 10 September 2019: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) has issued a leadership statement on the Future of Work. Endorsed […]

Deklarace podniku z Dillí potvrzuje závazek soukromého sektoru bojovat proti degradaci půdy na COP14 UNCCD

Publikováno uživatelem

WBCSD vydala prohlášení na COP14 Úmluvy OSN o boji proti dezertifikaci (UNCCD) v Novém Dillí. Tato výzva k akci ze strany podnikatelů zdůrazňuje obchodní akce zaměřené na neutralitu degradace půdy a odolnost vůči suchu s cílem zlepšit obživu mnoha obyvatel. Deklarace zachycuje a syntetizuje obchodní perspektivy, závazky a politické požadavky. New Delhi, 10 September 2019: Today, the World […]

Přírodní řešení klimatu: obchodní perspektiva

Publikováno uživatelem

Přírodní řešení v oblasti klimatu řeší řadu kritických problémů, kterým dnes čelíme, a pomáhají přírodě dělat to, co dělá po miliony let: sekvestrovat a ukládat uhlík. Společně s koalicí Nature4Climate zahájila společnost WBCSD řešení Natural Climate Solutions: obchodní perspektiva. Zpráva staví na shodě ohledně toho, jak důvěryhodně investovat do řešení přírodního klimatu v rámci strategie pro boj proti […]

Odolnost obchodního klimatu: prosperující díky transformaci

Publikováno uživatelem

Vzhledem k tomu, že nouzová situace v oblasti klimatu stále vyžaduje opatření týkající se přizpůsobení se změně klimatu a odolnosti vůči ní, nová zpráva WBCSD o podnikatelské odolnosti vůči změnám klimatu spojuje důležitý globální vývoj a nejnovější myšlenky se zvláštním zaměřením na odolnost vůči změně klimatu v soukromém sektoru. Společnosti se musí připravit jak na fyzická rizika spojená […]

WBCSD požaduje cenu za uhlík

Publikováno uživatelem

Nový dokument WBCSD uvádí důvody, proč podniky podporují tvorbu uhlíku jako kritický faktor zvyšující ambice v oblasti klimatu. Tento dokument vyzývá vlády, aby stanovily cenu za uhlík a vytvořily jasné a konzistentní dlouhodobé politiky stanovování cen uhlíku v rámci svých vnitrostátních závazků a dlouhodobých strategií. Příspěvek zdůrazňuje hlavní důvody pro navrhování a vývoj mechanismů, stanovení cen uhlíku, […]

Zintenzivnění business akce k 1,5 °C

Publikováno uživatelem

WBCSD se připojila k dalším organizacím, aby podpořila iniciativu „Business Ambition for 1.5 °C“ vyzývající společnosti, aby podnikly kroky k přizpůsobení klimatu 1,5 °C a zavázaly se k závazku 1.5. V této souvislosti WBCSD požaduje, aby byly cíle v oblasti klimatu v souladu s tím, co věda říká, že je nutné omezit globální oteplování na 1,5 °C – buď přijetím vědeckých cílů 1,5 […]

19 předních společností spojuje své síly s cílem posílit alternativní zemědělské postupy a chránit biologickou rozmanitost ve prospěch planety a lidí

Publikováno uživatelem

Dnes byl na summitu OSN o změně klimatu v New Yorku zahájen projekt obchodní koalice zaměřené na zemědělství „One Planet Business for Biodiversity“ (OP2B) – Podnikání pro biologickou rozmanitost jako jedna planeta. 23 September 2019, New York, NY: Today, nineteen forward-thinking, agriculture-centric companies, together with the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), launched a new […]

Podniky vyzývají k většímu partnerství s cílem vybudovat budoucnost s více lesy

Publikováno uživatelem

Obrazy požárů v období sucha v brazilské Amazonii vyvolaly masivní mediální pokrytí a zvýšily sociální povědomí o existenčních výzvách, kterým budeme čelit, pokud deštné pralesy budou nadále hynout. Jsou životně důležité pro život na Zemi při čištění vzduchu, cirkulaci sladké vody, ukládání uhlíku a zajišťování obživy pro více než miliardu lidí. Nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změnu […]

SiMPlify získal cenu P4G

Publikováno uživatelem

Projekt udržitelné městské mobility WBCSD, SiMPlify, získal prestižní ocenění v rámci 2019 state-of-the-art partnerství, nedávno oznámeného ve Washingtonu DC P4G, Partnerství pro zelený růst a Globální cíle iniciativy. SiMPlify získala kategorii SDG11: Udržitelná města a obce za práci, kterou odvedla ve městě Feira de Santana v Brazílii. SiMPlify features a methodology that helps cities develop inclusive sustainable […]