Lidé

Publikováno uživatelem

Naše současná společnost se vyznačuje řadou dynamických posunů a evolucí. Máme před sebou svět, který je polarizující. Svět, který čelí rizikům a příležitostem ve způsobu našeho působení. Program Lidé poskytuje řešení, která podporují společnosti při zajišťování toho, aby zůstaly v souladu s potřebami, právy, cíli a aspiracemi společnosti na pozadí této rychle se vyvíjející krajiny.   Program areas […]

Jídlo a příroda

Publikováno uživatelem

Bude svět schopen zajistit do roku 2050 zdravé, výživné potraviny a dodávky zemědělské produkce pro populaci přes devět miliard, zatímco bude udržovat a regenerovat ekosystémy a přírodní zdroje? Projekty v rámci programu pro potraviny, pozemky a vodu vyvíjejí řešení, která řeší klíčové problémy související s potravinami a systémy využívání půdy: zabezpečení potravin a výživy, efektivitu přírodních zdrojů, včetně […]

Klima a energie

Publikováno uživatelem

Boj proti změně klimatu a transformace energetického systému jsou hlavními výzvami na cestě k udržitelné budoucnosti pro podnikání, společnost a životní prostředí. Pařížská dohoda vyslala rozhodující a globální signál, že počátek přechodu na prosperující, čistou ekonomiku je nevyhnutelný a nezvratný. Tento program pro klima a energii usnadňuje interakci mezi nejdůležitějšími klimatickými a energetickými tématy – jak mezi […]

Města a mobilita

Publikováno uživatelem

Dnes žije více než polovina světového obyvatelstva ve městech a do roku 2050 to bude více než dvě třetiny. Městský život řídí 80% celkové poptávky po energii a zdrojích a 70% emisí skleníkových plynů. Dobře navržené město může otevřít cestu k vizi WBCSD o vytvoření světa, ve kterém žije víc než devět miliard lidí v rámci hranic planety, […]

Cirkulární ekonomika

Publikováno uživatelem

Budoucnost podnikání je cirkulární ekonomika, kde není prostor pro odpad. Projekt Faktor 10, nový ekonomický program WBCSD, má za cíl přinést bezodpadové hospodářství do srdce podnikatelského vedení a praxe. Cílem je vybudovat kritickou míru angažovanosti uvnitř i mezi podniky. Aby se dosáhlo cíle 2050 v němž neexistuje žádný odpad, musí se ekologická účinnost materiálů zlepšit o faktor 10. Tento cíl byl […]

Iniciativa založená na vědeckých cílech oznamuje významné aktuality podle zvláštní zprávy IPCC o teplotě 1,5 °C (anglicky)

Publikováno uživatelem

Středa 20. února 2019: Iniciativa zaměřená na vědu založená na vědeckých poznatcích (SBTi) zavede nové významné aktuality, které umožní společnostem stanovit cíle snižování emisí skleníkových plynů v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody, omezit průměrné globální oteplování na 1,5 ° C do konce století ve srovnání s předindustriálními teplotami. New technical resources and an updated set of target validation […]

WBCSD představuje hlasování v globální alianci pro budovy a stavby v Ottawě (anglicky)

Publikováno uživatelem

Ve dnech 20.-21. Února 2019 se členové Globální aliance pro budovy a stavby (GlobalABC) setkali v kanadské Ottawě za své celosvětové shromáždění. Pořádané kanadskou vládou, delegáti posoudili pokrok celosvětového stavebního sektoru, aby dosáhli cílů Pařížské dohody o udržení globálního oteplování výrazně pod úrovní 2 stupňů. Sektor výstavby je rozhodujícím odvětvím, který potřebuje dekarbonizovat, protože je odpovědný za […]

Jak japonské společnosti mění způsob svých hlášení (anglicky)

Publikováno uživatelem

Nová studie ukazuje rostoucí poptávku japonských trhů po kvalitních informacích týkajících se environmentálních, sociálních a vládních hledisek. Geneva, Switzerland 11 February 2019: Today, the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and the Climate Disclosure Standards Board (CDSB) released a report on the corporate sustainability reporting landscape in Japan. The report highlights that there’s growing market demand […]

India Water Tool 3.0 (anglicky)

Publikováno uživatelem

India Water Tool 3.0 – nová a vylepšená platforma pro zúčastněné strany ke zmírnění a zvládání rizika vody v Indii. Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) dnes zahájila třetí verzi indického nástroje pro vodu (IWT), která pomáhá podnikům a ostatním uživatelům vody porozumět jejich vodním rizikům a plánovat řešení pro vodní hospodářství v celé zemi. New […]

Social and Human Capital Coalition zahajuje Protokol o sociálním a lidském kapitálu (anglicky)

Publikováno uživatelem

27. února 2019, Ženeva Švýcarsko: Společně se společností GreenBiz 2019 dnes Koalice sociálních a lidských kapitálů (SHCC) zahájila Protokol o sociálním a lidském kapitálu. Tento okamžik je výsledkem čtyřletého kolaborativního vývoje zahrnujícího vstupy od více než 50 společností s zaměřením na bussiness budoucnosti – včetně společností Nestlé, Grupo Argos a LafargeHolcim a řady expertních partnerů a veřejné […]