VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) rozvíjí nové obory svého působení. Mimo tradiční strojírenské obory se intenzivně zabývá také využitím CNG jako alternativního paliva v silniční, železniční a lodní dopravě. V rámci skupiny se na vývoji a dodávkách CNG produktů podílejí společnosti: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., VÍTKOVICE Doprava, a.s. a VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

CNG = E2: ekonomicky x ekologicky!

Rozšíření využití CNG v dopravě umožní podpořit řešení hned několika aktuálních problémů, se kterými se Česká republika, Evropa i svět potýká. Za prvé podpoří konkurenceschopnost díky snížení palivových nákladů a díky vývoji a výrobě nových produktů. Za druhé zajistí udržitelnější rozvoj skrze větší diverzifikaci používaných paliv (čímž zajistí i větší energetickou bezpečnost) a větších zásob zemního plynu. Zásadní je i nižší negativní vliv na životní prostředí v porovnání s palivy na bázi ropy.

Po stránce ekonomické se intenzivním využívání CNG šetří v rámci VMG značné finanční prostředky. Za rok 2013 byla uspořená částka za PHM v rozmezí 10-12 mil. Kč (ve srovnání s naftou a benzínem). Velkým dílem se na tomto čísle podílí okolo 400 dopravních prostředků v rámci VMG – především fleetová vozidla, dodávky, nákladní vozidla vysokozdvižné vozíky, lokomotivy atd.). „Zkrátka, co má 4 a více kol, jezdí ve VMG na zemní plyn.“

Hledisko ekologické je neméně zajímavé. V rámci moravskoslezského kraje jsou prakticky po celý rok překračovány imisní limity škodlivých látek. Intenzivní využívání CNG tak pomáhá v celém regionu omezovat znečištění životního prostředí plynoucí z dopravy.

Vývoj CNG produktů

Jednotlivé společnosti vyvíjí a vyrábí i velmi specifické a novátorské produkty. Za všechny lze uvést např. lokomotivu na CNG, mobilní plnící stanice (boostery), odlehčené tlakové lahve pro automobilový průmysl, širokou řadu kontejnerů pro převod a skladování CNG a řadu dalších. Žádná jiná společnosti ve střední Evropě a možná i ve světě nemá takto komplexní nabídku produktů na CNG.

VMG je díky vývoji CNG produktů schopno nabídnout zákazníkům komplexní řešení potřeb od zpracování bioodpadu až po využití zemního plynu v oblasti výroby tepla a elektrické energie a v oblasti dopravy.

Plnící stanice na hlavní silnice!

Projekt výstavby plnících stanic CNG na hlavních tazích ČR v rámci stávajících čerpacích stanic PHM si klade za cíl umožnit plnění CNG především na dálnicích, silnicích první a druhé třídy. Zejména z důvodu, že je zde pokrytí plnění zemním plynem minimální. Ve spolupráci se strategickým partnerem, společností Benzina, s.r.o. bude vystavěno do konce roku 2015 cca 20-25 stanic CNG. Záměr už od svého počátku počítá s tím, že plnící stojan bude umístěn vždy na refýži vedle klasických pohonných hmot. Tím dojde zcela jistě ke zvýšení komfortu tankování a zařazení CNG mezi „běžné“ pohonné hmoty.