Evropská unie se snaží najít cestu k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Pokračuje debata o tom, které technologie by měly být součástí řešení klimatické otázky, a které jsou naopak neudržitelné. Nejohnivější debaty se pak vedou o budoucnosti zemního plynu a jaderné energetiky.

Velmi zajímavým příspěvkem do debaty o roli zemního plynu byla výroční konference asociace Eurogas, na které vystoupilo mnoho zajímavých hostů, včetně výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse. Ten však svým příspěvkem zastánce plynu jako součásti dekarbonizačního řešení pro EU příliš nepotěšil. Evropa si podle Timmermanse stanovila jasný cíl úplné dekarbonizace do roku 2050, přičemž dominantním zdrojem energie se má stát elektřina z obnovitelných zdrojů, což znamená, že fosilní plyn bude mít v dlouhodobém horizontu “pouze okrajovou roli”. Do roku 2050 se evropský energetický systém od základu změní a solární a větrné energie na pevnině bude desetkrát více než dnes, řekl dále Timmermans. A “na konci této cesty už nebude žádný prostor pro uhlí, velmi malý prostor pro ropu a jen okrajová role pro fosilní plyn,” dodal nakonec.

Klíčem k úspěchu dekarbonizačního úsilí bude dle Timmermanse především bezuhlíková elektrifikace s podporou dekarbonizovaného plynárenství, které zahrnuje vodík jako nosič energie a zelený vodík jako konečný cíl. Bezprostřední prioritou je podle Timmermanse urychlit postupný odklon od uhlí. Avšak právě elektrifikace je podle Holanďana nejrychlejší cestou k dekarbonizaci pro většinu průmyslových odvětví a nejefektivnějším řešením v mnoha odvětvích konečné spotřeby. Zároveň však připustil, že elektrifikace a zavádění obnovitelných zdrojů není vždy a všude možné v takovém rozsahu a takovou rychlostí, aby bylo možné splnit cíle EU v oblasti dekarbonizace. Až v takovém okamžiku nastává okamžik pro fosilní plyn.

“V některých členských státech, kde neexistují jiné cenově dostupné možnosti, bude muset plyn hrát přechodnou roli, a to po omezenou dobu,” řekl Timmermans a uvedl Polsko jako “jednu ze zemí, kde to bude nezbytné”. A pro odvětví ekonomiky, která nemohou být zcela elektrifikována  ocelářství, těžká doprava, letectví a námořní doprava  “by čistý vodík mohl změnit pravidla hry,” dodal Timmermans s tím, že Evropa si klade za cíl “udržet náskok a vytvořit silný trh s vodíkem”. Dobrou zprávou je, že zavádění vodíku pokračuje na plné obrátky, uvedl Nizozemec. “Před rokem byly naše cíle v oblasti vodíku považovány za nedosažitelné, nyní to vypadá, že bychom je mohli v příštím desetiletí překonat, trh by v tomto ohledu mohl jít rychleji než naše největší sny.”

Dalším milníkem pro evropský energetický průmysl bude představení balíku legislativních opatření s cílem dosažení vyšší ambice dekarbonizace do roku 2030. Balík bude mimo jiné obsahovat revize směrnic o energetické účinnosti, podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS). Na závěr roku se pak očekává balík legislativy pro reformu trhu s plynem, včetně podpory vodíku.

Zdroj: www.cez.cz