Ve dnech 21. a 22. října se v Bruselu sešli prezidenti a premiéři členských států EU27. Na summitu Evropské rady mj. diskutovali problém současného nárůstu cen energií. O necelý týden později proběhla první formální debata o souboru nástrojů na úrovni ministrů energetiky EU. Ukazuje se, že členské země zůstávají rozdělené v hodnocení střednědobých opatření na jedné straně Španělsko, Francie či Řecko ve snaze zabránit opakování cenových výkyvů požadují společný nákup zemního plynu, vytvoření strategické rezervy a revizi trhu s elektřinou s cílem oddělit ceny elektřiny od zemního plynu.

Řada členských zemí však zásadní změny designu trhu nepodporuje. Společně s Komisí nepovažují za nutné znovu otevírat diskusi o trhu s energiemi, neboť považují současný problém nárůstu cen za dočasný, nikoliv strukturální. Evropská komise s argumentem, že ceny plynu jsou cyklické a jsou stanoveny světovými trhy, vidí řešení ve větším úsilí o urychlení investic do obnovitelných zdrojů energie, systémové integrace (flexibilita a skladování), renovace budov a energetické účinnosti.

Česká republika a Polsko (s podporou Španělska) na summitu vznesly požadavek na zamezení spekulativních nákupů emisních povolenek, resp. revizi schématu EU ETS. Po mnohahodinové diskusi se lídři EU27 shodli na konečném znění závěrů summitu a vyzvali Komisi, aby společně s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) prozkoumala fungování trhu s plynem, trhu s elektřinou a trhu s emisními povolenkami a následně posoudila, zda jsou nezbytné další regulační opatření.

Na úrovni ministrů energetiky pokračovala diskuse na mimořádném zasedání Rady dne 26. října. Jen o den dříve podepsalo devět členských států (Německo, Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Irsko, Lucembursko, Lotyšsko) společné prohlášení, ve kterém se vyslovily proti unáhlenému zasahování do uspořádání trhu s energiemi. Zároveň vyjádřily souhlas s analýzou (Komise) příčin prudkého nárůstu cen, s řešením, které spočívá v podpoře obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, a připravenost k jednání o balíčku Fit for 55, s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.
Ministerské debatě dominovala témata zemního plynu (dobrovolných režimů společného nákupu, řešení společné strategické rezervy) a revize fungování velkoobchodního trhu s elektřinou, které prosazovaly zejména Španělsko a Francie.

Vedoucí představitelé EU se k diskutovaným tématům vrátí na prosincovém zasedání Evropské rady.

Zdroj: www.cez.cz