V rámci revize směrnice o energetické účinnosti navrhuje Evropská komise kritéria pro energeticky účinný systém dálkového vytápění a chlazení, která pro tyto systémy stanoví procentní podíl obnovitelné energie, odpadního tepla či kogenerovaného tepla až do roku 2050.

Členské státy budou mít povinnost zajistit, aby nově budované či podstatně rekonstruované systémy dálkového vytápění a chlazení splňovaly definovaná kritéria. Zároveň nesmí docházet ke zvyšování využívání fosilních paliv (kromě zemního plynu) ve stávajících zdrojích tepla.

Se záměrem posouzení ekonomické proveditelnosti energetické účinnosti dodávek tepla a chlazení budou mít členské státy povinnost zajistit analýzu nákladů a přínosů při výstavbě či rekonstrukci tepelného zdroje s výkonem větším než 5 MW, přičemž v této souvislosti byla zrušena výjimka pro jaderné zdroje.

Co se týká nově definovaných kritérií pro energeticky účinný systém dálkového vytápění a chlazení, neměla by mít revize směrnice retrospektivní účinek. Požadavky vyplývající z nové definice by se měly vztahovat pouze na nové či významně rekonstruované systémy.

Zdroj: www.cez.cz