V loňském roce vznikla za významného přispění České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a jejích klíčových členů unikátní čtyřdílná televizní série “Klima mění Česko”. Premiérově se na obrazovkách České televize objevila v listopadu 2018 a k prohlédnutí je stále v internetovém archivu ČT.

Hlavní motivací u zrodu pořadu byla snaha zvýšit povědomí tuzemské veřejnosti o inteligentních klimatických opatřeních, která provádí firmy, města, obce a zodpovědní jednotlivci. V tomto duchu projekt pokračuje i v letošním roce, kdy je promítání ukázek z jednotlivých dílů série součástí besed s občany na různých místech České republiky včetně přednášek pro žáky a studenty základních či středních škol.

Tyto konkrétní osvětové akce probíhají ve spolupráci s obecně prospěšnou společností CI2, v rámci jejího projektu “Klima se mění: od informací k akci” finančně podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR.

Klíčovým prvkem projektu je dialog s mladými lidmi. Ti si čím dál tím více uvědomují závažnost dopadů klimatické změny, protože právě jejich generace je může pocítit doslova fatálním způsobem. Proto je třeba se žáky a studenty o klimatických řešeních diskutovat a zapojovat je do debaty ve veřejném prostoru,” zdůraznil Daniel Tichý, koordinátor projektu a režisér dokumentu “Klima mění Česko”.

Při besedách je zřejmé, že mladé lidi téma změny klimatu zajímá, mají o něm ale ještě poměrně málo – možná až příliš málo informací. Věřím, že se nám alespoň u některých z nich podaří zasít zájem o to, co můžou pro ochranu klimatu udělat jako jednotlivci, a že budou rovněž přemýšlet častěji o této – pro ně do budoucna velmi důležité – problematice,” uvedl meteorolog České televize Michal Žák, který se besed s občany i s nastupující generací účastní v roli experta.

V březnu se osvětové akce konaly např. v Havlíčkově Brodě a v Jihlavě, v dubnu – spolu s výstavou “Klima se mění. Změň se i ty!” (odkaz na: http://klimasemeni.cz/ ) – zavítají do Hranic na Moravě a do Opavy.

 

Daniel Tichý, režisér

 

Tisková zpráva