Italská společnost Enel Green Power (EGP) oznámila svůj úmysl rozšířit stávající závod na výrobu, a vybudovat tak největší továrnu na bifaciální fotovoltaické panely v Evropě. Na rozvoj projektu TANGO (iTaliAN pv Giga factOry) má přispět i Inovační fond EU, výrobní kapacita rozšířeného závodu má po jeho dokončení dosáhnout 3 GW ročně.
.

Podepsání grantové dohody na rozvoj průmyslového výrobního závodu na výrobu inovativních, udržitelných a vysoce výkonných fotovoltaických (FV) panelů oznámila společnost EGP v pátek. Podle uzavřené dohody má rozšíření továrny 3Sun v sicilské Catanii vést k patnáctinásobnému navýšení současné výrobní kapacity 200 MW na celkem 3 GW ročně.

Po úplném zprovoznění se tak 3Sun stane největší evropskou továrnou na výrobu vysoce výkonných bifaciálních fotovoltaických panelů. Podle stávajících plánů by výrobní závod měl být dokončen v červenci 2024.

Továrna 3Sun vznikla v roce 2010 a podle EGP patří k jedněm z největších v Evropě. Celkové investiční náklady na její rozšíření mají dle EGP činit přibližně 600 milionů EUR, Evropská komise se na nich má podílet 118 miliony EUR.

“Světová poptávka po solárních panelech roste zrychleným tempem. Očekává se, že Evropa sama absorbuje velkou část dodatečné poptávky díky velké konkurenceschopnosti a výhodám této technologie. Slabým místem ve světovém dodavatelském řetězci je zajišťování zdrojů těchto důležitých komponent a my vidíme potřebu obnovit jejich geografické rozložení, které je dnes přiliš závislé na jediném zdroji z Asie. Tato investice vrátí výrobní kapacitu 3000 MW ročně zpět do Evropy a pro Itálii bude znamenat velký krok k ro udržení vedoucího postavení v oblasti technologií,” uvedl Francesco Starace, výkonný ředitel skupiny Enel.

.

Udržitelná výroba bifaciálních HJT panelů a vývoj tandemových článků

V továrně 3Sun mají být podle EGP vyráběny moderní bifaciální fotovoltaické panely s využitím technologie multipřechodových křemíkových solárních článků (bifacial heterojunction PV cells). Bifaciální (neboli oboustranné) panely umožňují vyšší výnosy díky možnosti využít k výrobě elektrické energie záření dopadající na obě strany panelu. V rámci závodu má být také prováděn výzkum a vývoj tandemových článků a jejich možné začlenění do článků bifaciálních.

Celá továrna má být navržena a vybudována podle těch nejlepších praktik udržitelného a oběhového hospodářství. Mezi nimi má být zvýšená míra využívání recyklovaného materiálu a snižování spotřeby energií a vstupních surovin. V rámci výzkumných aktivit se EGP chce také podílet na vývoji nových recyklačních procesů pro vyřazené fotovoltaické panely.

Zdroj: www.oenergetice.cz