Návrh revize směrnice o energetické účinnosti posiluje zásadu energetická účinnost na prvním místě (EE1st).

Legislativně je tak ukotvena povinnost zvážit řešení energetické účinnosti při plánování, tvorbě politik či investičních rozhodnutích v relevantních odvětví, nevyjímaje energetické systémy. V této souvislosti budou mít členské státy povinnost zajistit, aby provozovatelé přenosových a distribučních sítí uplatňovali při plánování, rozvoji sítě a investičních rozhodnutí zásadu EE1st.

Při uplatňování zásady EE1st je třeba zohlednit, že nemusí jít vždy o nákladově efektivní řešení, a proto by tento princip neměl být brát jako dogma.

Zdroj: www.cez.cz