VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

dne 14. července 2021 zveřejnila Evropská komise (EK) již dlouho očekávaný balíček legislativních návrhů Fit for 55. V rámci tohoto balíčku předložila EK mimo jiné legislativní návrh na revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Vzhledem k tomu, že velmi významným zdrojem emisí a znečištění je sektor silniční dopravy, dopadá na něj nový samostatný systém ETS. Reformy v tomto balíčku pocítí především dodavatelé paliv, kteří budou odpovědní za monitorování a vykazování množství paliv nebo za vyřazování emisních povolenek. V této souvislosti se objevila potřeba řešit nastalé sociální dopady a z tohoto důvodu EK zároveň zveřejnila návrh na zřízení Sociálního klimatického fondu. Podíl každého členského státu se bude lišit a jeho hlavním cílem bude podpora investic zaměřených na snížení závislosti na fosilních palivech. Součástí balíčku Fit for 55 je také mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (tzv. CBAM) jako doplnění k systému EU ETS, založený na systému osvědčení, které budou nakupovat dovozci zboží ze zemí mimo EU. Současně v rámci balíčku dochází ke změně směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, podle které by podíl OZE všech členských států EU měl do roku 2030 dosáhnout 40 % na konečné spotřebě energií. Komise ve svých záměrech nezapomíná ani na posílení ambicí v energetické účinnosti, kdy v rámci změny směrnice o energetické účinnosti usiluje o navýšení původního EU cíle do roku 2030 z 32,5 % na 36 % (39 % v případě konečné spotřeby). O další podporu čistých technologií se EK snaží revizí směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny, když novým pravidlem pro zdanění elektřiny a energetických produktů má být jejich energetických obsah a enviromentální dopady. Tato změna následuje obecnou zásadu „znečišťovatel platí“, která je hlavním principem environmentální legislativy. Naopak elektřina jako komodita bude patřit mezi ty méně zdaněné zdroje energií, čímž EK zejména usiluje o větší podporu čisté mobility. Snahu snížit závislost Evropy na ropě má návrh nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR), jehož součástí je například nabíjení nákladních vozidel a doplňování infrastruktury pro větší využití vodíku v dopravě mezi lety 2025 – 2030. Legislativní proces ke všem součástem balíčku Fit for 55 bude zahájen na podzim.

Hezký zbytek léta a příjemné čtení přeje
Zuzana Krejčiříková

Zdroj: www.cez.cz