Termín Kurz Jazyk Místo Cena bez DPH Cena s DPH Registrace
21. 2. – 2. 5. 2023 EU Taxonomie, ESG a udržitelnost v kontextu udržitelných financí, investic a pravidel fondů EU 2021–2027
Kurz pro územní samosprávy a státní sektor
CZE PwC & Online 29 000 Kč* 35 090 Kč* Přihlásit se

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027 na straně jedné a k udržitelnému financování bank a jiných finančních institucí na straně druhé? Jaký mají ESG investice vztah k nefinančnímu výkaznictví firem a finančních institucí? Jak se ESG týká investičního plánování a majetkového pojištění? Jak ESG integrovat do správy, přípravy investic a veřejných zakázek Vaší obce, města či státní instituce?

Náš šestidenní kurz obsahující 42 hodin školení akreditovaný u Ministerstva vnitra (pro úředníky územních samospráv) Vám v dané oblasti poskytne nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale umožní si i vyzkoušet jejich použití na skutečné případové studii během interaktivních workshopů.