Termín Kurz Jazyk Místo Cena bez DPH Cena s DPH Registrace
20. 2. – 3. 5. 2023 Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování a fondů EU
Kurz pro soukromý sektor a veřejné podniky
CZE PwC & Online 44 900 Kč* 54 329 Kč* Přihlásit se

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027 na straně jedné a k udržitelnému financování bank a jiných finančních institucí na straně druhé? Jaký mají ESG investice vztah k nefinančnímu výkaznictví firem a finančních institucí? Jak se ESG týká Vašich obchodních a finančních plánů a majetkového pojištění? Jak ESG integrovat do správy, řízení projektového cyklu investic a nakupování Vaší společnosti?

Náš šestidenní kurz rozdělený do tří modulů Vám v dané oblasti poskytne nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale umožní si i vyzkoušet jejich použití během interaktivních workshopů na skutečné případové studii.