Česká republika patří mezi 10 nejvyspělejších ekonomik v Evropské unii. První pozici zaujímá Švédsko, následované Německem a Dánskem. Česká republika je na deváté příčce a obsadila tak nejlepší umístění ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku. Lepšího hodnocení může Česko dosáhnout investicemi do změny struktury ekonomiky, inovací a vzdělávání.

To mě zajímá