Úvod

Změna klimatu a energetická bezpečnost představují zásadní a velmi naléhavé výzvy pro naši prosperitu a kvalitu života. Významné společnosti v České republice se proto rozhodly spojit síly a prostřednictvím projektu RETHINK (viz https://www.cbcsd.cz/rethink/) spolupracovat:

  • na řešení a podpoře vhodných opatření pro boj se změnou klimatu a
  • v hledání cest posilujících naši odolnost (resilienci) vůči nedostatku energií, jejich vysokým cenám, jakož i externím výpadkům jejich dodávek.

Projekt RETHINK, vytvořený Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) a podporovaný mnoha předními společnostmi, jakož i partnerskými asociacemi a nevládními organizacemi v České republice, je iniciativou pod vedením generálních ředitelů obdobně smýšlejících společností, které se zavázaly k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální (Net Zero) ekonomiku zaváděním účinných, praktických a měřitelných řešení.

Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti (“Fórum”) je první veřejnou akci projektu RETHINK. Má ukázat konkrétní cesty, jak v Česku působící firmy přehodnocují způsob, jakým provozují své podnikání, aby zajistily svoji dlouhodobou udržitelnost, odolnost (resilienci) a konkurenceschopnost, a přispěli tak současně i k větší prosperitě, stabilitě, ochraně životního prostředí a sociální vyspělosti české společnosti. Tato akce poskytne příležitost dozvědět se o aktuálních inovativních přístupech v tématu klimatické neutrality (Net Zero) a energetické bezpečnosti, jakož i možnost sdílet vzájemně myšlenky, jak těžit z výhod přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku napříč vybranými sektory českého hospodářství.

S rostoucími důkazy o tom, že změna klimatu představuje jak významné systémové finanční, tak i podnikatelské riziko (ale také zdroj nových podnikatelských příležitostí a inovací), odráží projekt RETHINK imperativ, aby česká podnikatelská komunita hrála proaktivní roli při ochraně dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální prosperity a konkurenceschopnosti České republiky.

Fórum je tvořeno šesti tematickými panely, ve kterých se v prezentaci moderních řešení a následné diskusi nad tématy energetické bezpečnosti a dekarbonizace, dopravy a mobility, budov a stavebnictví, oběhového hospodářství, vodárenstvé a ESG a udržitelného financování představí vrcholní manažeři významných inovativních firem působících v Česku.

Potřeba skutečné energetické bezpečnosti vyvolaná současnými světovými událostmi dodává nový a naléhavý impuls k dobře promyšlenému snížení naší závislosti na fosilních palivech. Toto činí z Fóra, kterému prostory laskavě poskytl Francouzský institut v Praze, obzvláště aktuálním a hodnotným.

Základní informace

Datum a místo konání
4.10. 2022 | 09:15 – 16:30
FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE, ŠTĚPÁNSKÁ 644, 110 00 NOVÉ MĚSTO

Účastníci

150+, včetně seniorních zástupců:

  • v Česku působící podnikatelé napříč energetikou, dopravou, vodárenstvím, odpadovým hospodářstvím, budovami a stavebnictvím a finančním sektorem, včetně generálních ředitelů (CEOs) a manažerů
  • asociace soukromého a veřejného sektoru
  • organizace občanské společnosti
  • velvyslanectví a zahraniční obchodní komory
  • investoři, vlastníci a manažeři aktiv
  • mezinárodní finanční instituce a mezinárodní mezivládní organizace
  • výrobci a dodavatelé řešení v oblasti udržitelnosti, zejména technologické firmy
  • český veřejný sektor (ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, české kraje, města a obce

Zastoupení

90 % soukromý sektor | 10 % veřejný sektor

Jazyk

Česky a anglicky (angličtina bude simultánně tlumočena do češtiny a opačně)

Účastnický poplatek

Členové Czech BCSD: zdarma (2 osoby), nečlenové Czech BCSD: 2 400 Kč + VAT (21%) na osobu

Registrace

Chcete-li být registrováni a informováni o aktualizacích, zaregistrujte se na akci

Kontakty

Hlavní kontaktní osoba akce
Petr Kalaš, prezident Czech BCSD
m: +420 602 137 944
e: kalas@cbcsd.cz

Ambasador projektu RETHINK
Jonathan Wootliff
m: +420 602 370 063
e: jonathan@wootliff.com

Manažer pro vnější vztahy
Erika Duchanová
m: +420 602 525 836
e: duchanova@cbcsd.cz

Programový manažer akce
Petr Dovolil, člen prezídia Czech BCSD
m: +420 732 501 583
e: dovolil@cbcsd.cz

Manažer pro komunikaci v projektu RETHINK
Joseph Mangarella
m: +420 776 875 746
e: joseph.mangarella@gmail.com

Manažer akce pro registraci účastníků
Libuše Kameníčková
m: +420 777 950 853
e: kamenickova@semkon.cz

Organizátor

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD)
110 00 Praha 1, Nové Město 831/21, Česká republika
IČ: 22613081, DIČ CZ22613081
Spisová značka: L 24619 vedená u Městského soudu v Praze

www.cbcsd.cz

Podporovatelé a partneři

Podporovatelé:

Se záštitou:

Partneři:

Mediální partneři:

Koordinátor registrací:

Fotogalerie ze zahájení projektu REHINK na francouzské ambasádě dne 3.10.2022