V rámci pravidelného hloubkového hodnocení energetických politik členských zemí EU zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA) dne 14. září přezkum energetické politiky České republiky. Zpráva obsahuje řadu doporučení, která mohou podpořit úsilí ČR při dosahování klimatických cílů.

Evropská unie je silně závislá na dovozu zemního plynu. V roce 2019 pocházelo 90 % dodávek od dovozců ze třetích zemí, přičemž největším importérem bylo Rusko (45,5 % dovozu), následované Norskem (22,7 % dovozu). Tato závislost je považovaná za jeden z hlavních faktorů současného růstu cen energií. Ukazuje se, jak je důležité co nejrychleji snižovat energetickou závislost na zemích mimo EU a diverzifikovat zdroje.

Jaderná energie je spolehlivým zdrojem nízkouhlíkové elektřiny. Zhruba polovina celkové produkce čisté elektřiny je v EU vyrobena v jaderných elektrárnách, přičemž v roce 2019 provozovalo jaderné reaktory celkem 13 členských států EU27. Toto odvětví je jedním z nejvíce regulovaných a díky nejnovějším poznatkům splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. V souvislosti s přechodem na klimatickou neutralitu potvrdila Mezinárodní energetická agentura (IEA) potřebu investic do výstavby nových jaderných reaktorů.

Zdroj: www.cez.cz