Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach úspěšně dokončilo testování konceptu skladování elektrické energie prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu v Carnotově baterii.   

V rámci projektu jsme vyvinuli experimentální systém kombinující tepelné čerpadlo a organický Rankinův cyklus s akumulačním zásobníkem kamenného prachu neboli Carnotovu baterii, což je zařízení skladující přebytečnou elektřinu ve formě tepla v době, kdy je jí v síti nadbytek a její cena je nízká, a naopak vyrábějící z uloženého tepla zpět elektrickou energii, když je jí nedostatek a její cena stoupá. Naším cílem bylo ověřit funkčnost konceptu nabíjení úložiště kamenného prachu teplem na úrovni 125°C vyráběného z levné elektřiny tepelným čerpadlem, které má na vstupu zdroj odpadního tepla z průmyslové výroby o teplotě 60 °C, jenž jsme simulovali otopnou soustavou budovy ČVUT UCEEB. Vybíjení probíhá organickým Rankinovým cyklem, který uložené teplo o 125 °C přeměňuje zpět na elektřinu.

Výsledky testování potvrdily, že náš koncept v praxi funguje, i když bude potřeba ještě dalšího vývoje, abychom ho dotáhli do podoby pro komerční využití. Kromě toho jsme v rámci realizace projektu publikovali články, které popisují způsoby akumulace elektřiny zpětnou konverzí do tepla a srovnávají v současnosti existující komerční projekty ve světě.

Projekt pro mladé vědecké pracovníky Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries podpořila Technologická agentura České republiky v rámci programu Zéta.

Tým autorů ČVUT

Zdroj: volty.cz