Letošní soutěže o cenu za „Inovace pro udržitelný rozvoj“ bude již po šesté předávat prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) v rámci slavnostního vyhlášení nejlepších manažerů za rok 2021 dne 20. září 2022 ve velkém sále paláce Žofín, které organizuje Česká manažerská asociace.

Cílem této ceny je podpořit mezinárodní i národní úsilí o posílení prvků udržitelnosti v byznysu – jejich ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů pro celou společnost.

Pro účast v soutěži stačí zaslat přihlášku s popisem inovačních projektů a splnění vyhlášených kritérií – viz další text. Pro vyplnění přihlášky je doporučená také reference o realizaci (případně s fotem) a text by neměl přesáhnout 2 strany A4.