V rámci stávajícího systému EU ETS se část povolenek draží pro Modernizační fond a Inovační fond, které podporují modernizaci odvětví energetiky v členských státech s nižšími příjmy, resp. inovace v oblasti klimatické neutrality v celé EU.

V rámci revize schématu EU ETS Komise navrhuje navýšení finančních prostředků obou fondů a nová kritéria pro distribuci mezi členské státy s ohledem na vyšší zatížení členských států, které jsou dosud závislé na fosilních palivech.

Alokace pro Modernizační fond (v současné době 2 % z celkového počtu povolenek v letech 2021 až 2030) se navýší o další 2,5 % z počtu povolenek mezi rokem vstupu v platnost až 2030. Toto navýšení si mezi sebe rozdělí členské země, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 65 % průměru EU (v letech 2016 až 2018). Navýšení se tak týká i České republiky. Mezi beneficenty se nově zařadí Portugalsko a Řecko.
Komise navrhuje, aby z fondu nově nebylo možné financovat zdroje využívající fosilní paliva. Dosud toto omezení platilo jen pro pevná fosilní paliva. Návrh také posiluje tzv. prioritní projekty, na které musí být využito minimálně 80 % finančních prostředků.

Inovační fond, jehož alokace v současné době činí 450 milionů povolenek, by měl být navýšen o 50 milionů povolenek ze stávajícího systému ETS a o 150 milionů povolenek z nového systému zahrnujícího emise ze silniční dopravy a budov. Navíc budou do Inovačního fondu přidány povolenky, které vzhledem k nově navrhovanému mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích nebudou bezplatně přiděleny dotčeným průmyslovým odvětvím.

Vzhledem ke skutečnosti, že Modernizační fond je v zásadě jediným finančním nástrojem EU, který je možné využít pro plynofikaci teplárenství, v níž hraje zásadní roli přechod od emisně náročnějšího uhlí na zemní plyn, považuje Skupina ČEZ návrh Komise na omezení možnosti čerpání finanční prostředků pouze na nefosilní zdroje za nesystematický. Zemní plyn jako přechodné palivo má své nezastupitelné místo v dekarbonizaci českého teplárenství, a proto by zemní plyn měl mít možnost kvalifikovat se v rámci Modernizačního fondu.

Zdroj: www.cez.cz