Německá vláda dne 20. září zveřejnila balíček opatření na ochranu klimatu. V této souvislosti hodlá do roku 2023 mobilizovat 54 miliard eur. Soubor opatření je zacílený především na oblast dopravy a energetickou účinnost.

Poté co v červnu loňského roku Spolková republika Německo oznámila, že nezvládne splnit svůj cíl pro snižování emisí skleníkových plynů pro rok 2020, zaměřila nyní své úsilí na splnění svého cíle do roku 2030, tj. snížení skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990. K tomu je zapotřebí, aby emise vyprodukované v Německu klesly ze současných zhruba 866 milionů tun ročně na 563 milionů tun.
Soubor opatření zahrnuje zavedení národního schématu emisních povolenek pro odvětví dopravy a vytápění, nižší sazbu daně z přidané hodnoty na jízdné v železniční přepravě (snížení z 19 % na 7 %), a naopak navýšení daňového zatížení pro leteckou dopravu, dále podporu elektromobility úpravou daňového zatížení a vybudováním sítě 1 milionu dobíjecích stanic do roku 2030, či navýšení výdajů na hromadnou dopravu, a to od roku 2021 do výše 1 miliardy eur ročně. Další opatření se týkají širšího využívání obnovitelných zdrojů energie a oblasti vytápění. V této souvislosti hodlá německá vláda finančně přispívat na zateplení domů a výměnu starých topení, a to až do výše 40 procent.

Německé schéma obchodování s emisními povolenkami pokryje oblast emisí v dopravě a v sektoru vytápění. Němečtí politici se dohodli na postupném navyšování ceny za vyprodukovanou tunu CO2. Počáteční cenu v roce 2021 stanovila německá vláda na 10 eur/t CO2, v roce 2022 na 20 eur/t CO2 a 35 eur/t CO2 v roce 2025. Ceny benzinu a dieselu tak kvůli opatření postupně od roku 2021 porostou, předpokládá se, že celkem o deset až patnáct centů za litr do roku 2026. Poroste také cena topných olejů a zemního plynu.

Na plnění jednotlivých sektorových cílů má vedle vlády průběžně dohlížet i externí rada složená z odborníků. Náklady na financování avizovaných opatření odhaduje německá vláda jenom do roku 2023 na 54 miliard eur, přičemž počítá s příjmy z nově zavedených daní na leteckou dopravu a automobilový provoz či s příjmy z národního systému emisních povolenek. Další možností je financování prostřednictvím klimatických dluhopisů. Rámcový koncept předpokládá vytvoření klimatického fondu, do kterého by měli možnost přispívat občané Německa prostřednictvím dluhopisů. Všichni investoři by ročně získávali dvě procenta z vložené částky. Takto získané prostředky by byly určené výhradně na zelené projekty.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU